Transportföretagen

Här finns jobben – var finns vägledningen?

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2012 15:40 CET

– Transportnäringen erbjuder en ljus framtid, men allt för få söker utbildningar som leder till arbete. Bättre vägledning av studie- och yrkesvägledarna kan sända ungdomar direkt in på arbetsmarknaden och inte omvägen via utanförskapet, säger Caj Luoma, chef för arbetsmarknad och utbildning på TransportGruppen, i en kommentar till Skolverkets statistik för hur många elever som går i gymnasieskolans olika program.

Skolverkets gymnasiestatistik visar att yrkesprogrammen tappar elever. En trolig orsak är ”missmatchningen” i studievägledningen. En annan orsak pekar på en missuppfattning om att yrkesutbildning inte ger högskolebehörighet. Sanningen är att alla elever har rätt att få behörighet.

– Som företrädare för transportnäringen är det i tider av hög ungdomsarbetslöshet glädjande att kunna säga att vi har jobben! Därför är det samtidigt trist att se att utbildningarna tappar elever. Obalansen är oroande eftersom en fungerande transportnäring är en förutsättning ett fungerande samhälle. Som det ser ut nu riskerar vi bli en bromskloss.

TransportGruppen föreslår två åtgärder för att komma till rätta med situationen:
- Skapa en modell som gör att studie- och yrkesvägledare kan ge bättre rådgivning som sänder elever in i utbildningar som ger jobb. Bland annat genom ökad kontakt mellan yrkesvägledare och näringsliv.
- Tydligare information om att även yrkesutbildningar ger rätt till högskoleutbildning.
Vi tror att dessa åtgärder skulle bidra till att bryta de senaste årens trend med ett nedåtgående intresse för yrkesutbildningar.

De närmaste tre åren beräknas transportnäringen behöva nyanställa cirka 10 000 personer årligen. Efterfrågan på arbetskraft ser också ut att i överskådlig tid vara hög.

TransportGruppen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund har drygt 11 500 medlemsföretag med runt 160 000 anställda.