Svenska institutet

Här formas EU:s framtida ledare

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 08:00 CEST


Genom Svenska institutet reser i dagarna sju svenska studenter till College of Europe i Brügge, Belgien. Utbildningen har blivit en av de främsta i Europa, för dem som söker arbete vid till exempel EU-kommissionen. Svenska institutet har totalt fördelat stipendier på 330 000 kronor till studenter med akademisk examen inom bland annat internationella relationer, juridik, ekonomi eller statsvetenskap.

Kurserna på College of Europe är inriktade på europeiska förhållanden. Närmare 400 studenter från 40 länder studerar och lever tillsammans under ett år vid College of Europe. Studierna bedrivs på engelska och franska. De stipendiater som SI stödjer har efter intervjuer antagits för att läsa ettåriga masterskurser vid College of Europe i Brügge eller Natolin.

Europaskolan i Brügge startade i slutet av 40-talet. Tankarna bakom formulerades i Haagkongressen 1948; ett college skulle instiftas där studenter från hela Europa skulle studera och leva tillsammans.

Relationer och utbyte skapar utveckling både i Sverige och hos våra samarbetsparter runt
om i världen. Genom ökade kontakter och nya nätverk kan kunskap och idéer utbytas, korsbefruktas och komma till ömsesidig användning. Det gäller inom alla områden, inte minst handel, kultur och politik. Svenska institutet bjuder därför årligen in stipendiaterna till en träff där de får information om SI:s Sverigematerial och möjlighet att träffa varandra och utbyta erfarenheter.

ANTAGNA SI-STIPENDIATER TILL BRÜGGE 2007

John Brante, (International Relations and Diplomacy Dept.)
Eddy Fonyodi, (International Relations and Diplomacy Dept.)
Emma Johansson (Law Dept)
Malin Persson (Law Dept
Amanda Rydberg (Law Dept)
Lina Nordborg (Political and Administrative Dept)
Miriam Nordfors (Political and Administrative Dept)


FÖR INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Jenny Hagblom, press- och informationsansvarig, SI
Telefon: 08-453 79 22, mobil: 0736-84 20 22, e-post: jenny.hagblom@si.se

eller

Catharina Rejler, handläggare, SI
Telefon: 08-453 79 64, e-post: cr@si.se

Information om stipendieprogrammet finns på www.si.se