Prevent

Härdplaster - arbeta på rätt sätt

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 15:25 CEST

Vid hantering av kemikalier är säkerhet extra viktig. Prevents utbildningsmaterial Härdplaster- arbeta på rätt sätt förmedlar kunskap kring just säkerhet vid arbete med härdplast-komponenter.

Alla som kommer i kontakt med härdplaster i sitt arbete ska utbildas enligt krav i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:18 Härdplaster. Boken Härdplaster- arbeta på rätt sätt bygger på föreskrifterna och fyller de krav som ställs på utbildningen. Den är uppdelad i två delar, en allmän del med information som berör alla och en fördjupningsdel för den som behöver mer kunskap om riskbedömning, information om kemikalier, produkter, lagstiftning och härdplastföreskrifterna. Varje härdplasttyp behandlas i separata kapitel som beskriver risker, planering och hantering av plasten och vanliga användningsområden.

Boken innehåller också en checklista, ordförklaringar, en förteckning över aktuell lagstiftning som berör området samt litteraturförteckning. Till utbildningsmaterialet finns även en handledning på cd riktad till utbildare.

Materialet riktar sig bland annat till dem som utför arbeten med att tillverka härdplast eller som använder produkter som innehåller härdplastkomponenter. Kravet på utbildning omfattar också arbetsledning, företagshälsovård, inköpare, produktionstekniker, produktutvecklare, råvarutillverkare, skyddsombud, tandvårdspersonal med flera.

Härdplaster, arbeta på rätt sätt (art 663) kostar 290 kronor exklusive moms och kan beställas från Prevents orderavdelning på tfn 08-402 02 20, fax 08-402 02 40 eller via www.prevent.se/bokhandel


För ytterligare information kontakta:
Marianne Zetterblom, informatör, tfn: 08-402 02 52, marianne.zetterblom@prevent.se
Karin Grahn, projektledare, tfn: 08-402 02 51, karin.grahn@prevent.se