Eco Innovation AB

Härliga miljönyheter i oktober

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 13:04 CET

Oktober fylldes av glädjande miljönyheter. Eco Innovation har nominerat Opcon engines entré i Kina, flygets klimatöverenskommelse samt Organoclicks innovationsfabrik och mångmiljonorder för webröstning om bästa miljönyhet i oktober. Konkurrensen om nomineringarna har sällan varit så hård. 

-"De bästa miljönyheterna gäller innovationer som med vinstintresset kan sprida bra miljöåtgärder. Nya miljölösningar är det enda som kan rädda livet på jorden undan miljöhoten. " Det säger Erik Sandström, VD för Eco Innovation AB som ordnar nätröstningen. "

Den bästa miljönyheten i september var att Svenska Aergoel AB av STING utsågs till Cleantech Company of the Year 2010. Företaget har flera spännande nya miljölösningar på gång."

Börsnoterade Opcon går in i Kina med affärsområdet Engine efficiency. Företaget har spjutspetsteknologi för energieffektvisering av bland annat förbränningsmotorer. Nu har koncernen gjort en avsiktsförklaring med ett dotterbolag till  till den ledande kinesiska biltillverkaren BAIC med 40 000 anställda. Bolaget tillverkar motorer och växellådor. Redan i år ska 17 miljoner bilar säljas i Kina. Miljöteknikens Opcon är med i spelet.   

En Flygöverenskommelse för klimatet är riktigt glädjandeFN:s flygorgan ICAO har presenterat överenskommelsen om ett globalt ramverk för att hantera flygets klimatpåverkan. Flyget är den första internationella bransch som genom ett FN-organ enas om en global ansats och globala klimatmål godkända av samtliga 190 medlemsländer. Resolutionen innehåller tre övergripande mål men flygbranschen har själv ställt upp ännu högre mål. De innebär bland annat halverade utsläpp 2050 jämfört med 2005.

OrganoClicks miljöinnovation ändrar egenskaper hos material. Så t.ex. kan papper och textilier bli vattenavvisande. Tänk på all plast som skulle kunna ersättas! Nu tar de en mångmiljonorder och beslut om att bygga en innovationsfabrik för trä-, pappers- och textilindustrin. Det verkar som om Organoclick klarar Dödens dal för innovationer! Den första miljövänliga produkten ger trämaterial både flam- och rötskydd.

Länk till webröstningen: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/opcon-flyg-organoclick  

Länk till inlägg om Svenska Aerogel AB som utsågs till bästa miljöyhet i september.

http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/aerogel-101031

För vidare information besök Eco Innovations hemsida http://ecoinnovation.se/eller kontakta Erik Sandström, tel 070-2994762, info@ecoinnovation.se.

Eco Innovation AB är ett familjeägt konsultföretag i Jönköping som registrerats 2008. Vi arbetar med EU-finansiering och Miljöinnovationer. Vi erbjuder: 

  • Skräddarsydd expertkonsultation med efterföljande skriftligt förslag på val bland EU:s finansieringsprogram inklusive design av ansökan vad gäller inriktning och sammansättning av partnerskap.
  • Stöd vid utveckling av projektansökningar till nationella och internationella program för EU-finansiering. Stöd erbjuds bara om ansökansarbetet är väl förankrat hos den ansökande organisationen och denna engagerar sig i utarbetandet av ansökan.
  • Utbildning om EU-finansiering och konferenser för ledare av internationella projekt.
  • Föreläsningar, presentationer, artiklar eller krönikor om EU-finansiering eller miljöinnovationer.
  • Annonser och förbetalda inlägg på sajten MILJÖINNOVATION OCH EU-BIDRAG.

Vill Du veta mer, se vår hemsida: http://ecoinnovation.se

Intresserad av samarbete: Kontakta gärna direkt, telefon 070-299 47 62, E-post: erik@ecoinnovation.se 

Erik Sandström, Eco Innovation AB, SCIENCE PARK, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping