Den Nya Välfärden

Härnösands kommun struntar i lagen

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 14:08 CEST

I ett mål rörande otillåtet statsstöd bedyrade Härnösands kommun att en beslutad markaffär varken kunde eller skulle genomföras innan domstolarna slutligen prövat affärens laglighet. På grund av denna utfästelse stoppade inte domstolarna försäljningen. Sedan såldes marken ändå mitt under pågående domstolsprövning. Nu har såväl förvaltningsrätt som kammarrätt konstaterat att affären är olaglig, men det finns inte längre något man kan göra åt saken.

 – Härnösands kommun har olagligen sålt mark till ICA för 2,5 miljoner kronor under marknadsvärdet. Ett sådant stöd är olagligt och snedvrider konkurrensen vilket är illa nog i sig. Desto allvarligare är att affären dessutom hastades igenom i strid mot avtalsvillkoren och mot kommunens utfästelse till domstolarna, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen.

– Konkurrenskommissionen får ibland se exempel på kommunalt lagtrots, men Härnösandsfallet är någonting extra. Att först lura domstolarna att inte stoppa försäljningen genom att hänvisa till att kontraktet ändå inte kunde och inte heller skulle fullgöras innan beslutet hade vunnit laga kraft och sedan ändå slutföra affären mitt under pågående domstolsprocess är svekfullt och synnerligen allvarligt, säger Inger Ridderstrand–Linderoth. Det är beklagligt att man i Sverige saknar straffrättsliga påföljder för sådana här beteenden.

Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp inom Den Nya Välfärden. Den inrättades 1 januari, 1994 för att bevaka och uppmärksamma snedvridning av konkurrens med offentliga medel. Sedan starten har mer än 500 ärenden avgjorts. I kommissionen ingår ordförande Inger Ridderstrand Linderoth tidigare stadsjurist i Stockholm, Sigvard Berglöf, tidigare regeringsråd, Patrik Engellau, ordförande tankesmedjan Den Nya Välfärden, Erik Nerep, professor i konkurrensrätt samt Lennart Palm, tidigare vd vid Näringslivets regelnämnd (NNR).