Länsstyrelsen Västernorrland (Projeketet Bästa Resan)

Härnösands toppolitiker bjuder på frukost!

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 08:41 CET

Den 5 oktober bjuder kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson
och oppositionsrådet Anders Gäfvert, Härnösands kollektiv-
trafikresenärer på kaffe och smörgås. Aktiviteten är en del av
kampanjen Politikerutmaningen som, dels syftar till att sätta
fokus på kollektivt resande, dels att belysa alla de förbättringar
som gjorts kring kollektiv-trafiken i Härnösand
.

 

- Vi arbetar kontinuerligt med att göra förbättringar kring
   Härnösands kollektivtrafik. Ett aktuellt exempel är den
   nya centrumlinjen som börjar gå i mitten av december, en
   linje som kommer underlätta för resande mellan centrum
   och det nya handelsområdet säger kommunstyrelsens
   ordförande Fred Nilsson.

 

Härnösands kommun har de senaste åren genomfört flertalet
projekt för att förbättra kollektivtrafiken. I samband med
upprustningen av järnvägen genom Härnösand inleddes
för några år sedan bygget av ett nytt resecentrum med
anslutande pendlarparkeringar. Nu projekteras tredje och
sista etappen av anläggningen. En ny dockningsstation med
anslutande gater ska byggas under 2012 och en helt ny
vänthall. Det skall vara enkelt och bekvämt att ta sig till tåg
och bussar, och att byta mellan olika trafikslag.

 

Oppositionsrådet Anders Gäfvert säger:

 

- Det är mycket viktigt att värna om våra arbetspendlar, så att
  de med trygghet vet att de kan välja att
resa kollektivt till och
  från Härnösand. Vi har många arbetspendlare som dagligen
  är i behov av en fungerande kollektivtrafik, vilket gör att vi
  ständigt måste vara lyhörda för förbättringar och utveckling.
  Genom en förbättrad och utvecklad kollektivtrafik bidrar också
  till regionförstoring …

 

Med frukostaktiviteten nu på onsdag morgon hoppas man nu
få chansen att möta Härnösands kollektivtrafik resenärer, och
samtidigt ge dem möjligheten att ställa frågor kring Härnösands
kollektivtrafik direkt till sina politiker.

 

Tid och plats:

Datum: 2/11 Tid: 07.00-08.00, Plats: hållplatsen för buss 201
vid Riksbanken. Medverkande: Fred Nilsson, kommunalråd,
samt Anders Gäfvert, oppositionsråd

Välkommen!

 

Bästa Resan

Politikerutmaningen är ett delprojekt inom projektet Bästa resan, ett projekt som ägs av Länsstyrelsen Västernorrland. För mer information om Bästa Resan gå till webbadress: www.bastaresan.se