Den Nya Välfärden

Hässleholms kommun gav olagligt stöd till Läreda Mekan

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 11:07 CEST

Det privata företaget Läreda Mekan AB tillfrågade i november 2012 Hässleholms kommun om de ville köpa deras industrifastighet i ett så kallat sale-and-leasebackförfarande.
Upplägget bygger på att kommunen, genom det kommunala bolaget Hibab, köper fastigheten för strax under 10 miljoner kronor och sedan hyr tillbaka lokalerna till Läreda under minst tio års tid.
Köpet har även gjorts ”svävande” på ett sätt som innebär att Läreda under en tid av två år kan lösa tillbaka fastigheten om företaget så vill.
Inger Ridderstrand-Linderoth är ordförande i Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp som utrett fastighetsaffären. Hon är mycket kritisk till kommunens agerande:

- Hibab har försökt dölja det faktum att den här affären i praktiken är ett finansiellt stöd på närmare 10 miljoner kronor, som ytterst är ägnat att frigöra kapital hos Läreda.

Enligt kommunallagen och Hibabs bolagsordning ska kommun­fullmäktige ta ställning till beslut av principiell betydelse. Men Hibabs köp av fastigheten föregicks aldrig av något sådant beslut.
Någon värdering av fastigheten har heller inte föregått köpet, trots att en sådan beslutades av Hibabs styrelse.

- Kommunen ansvarar ytterst för att dess bolag håller sig inom ramarna för vad som är lagligt enligt kommunallagen. Den här affären bryter mot såväl kommunallagens förbud mot stöd till enskilda näringsidkare som EU:s statsstödsbestämmelser.
Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot kommunen, säger Inger Ridderstrand-Linderoth.

Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som inrättades 1 januari, 1994 av Den Nya Välfärden för att bevaka och uppmärksamma snedvridning av konkurrens med offentliga medel. Sedan starten har mer än 700 ärenden avgjorts. I kommissionen ingår ordförande Inger Ridderstrand-Linderoth, tidigare stadsjurist i Stockholm, Patrik Engellau, ordförande tankesmedjan Den Nya Välfärden, Per Eklund, tidigare hovrättsråd och statsstödsexpert, Christer Fallenius, tidigare ordförande i Marknadsdomstolen, Erik Nerep, professor i konkurrensrätt, Lennart Palm, tidigare vd vid Näringslivets regelnämnd (NNR) samt Per-Arne Sundbom, tidigare konkurrensråd vid Konkurrensverket.

För mer
information; 
Pär Cronhult, chefjurist
Telefon: 08-545 038 18, 0733-26 44 00
pc@dnv.se
Läs hela utredningen på www.dnv.se