SAS Institute

Hässleholms kommun investerar i verktyg för att hitta miljonbesparingar

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 10:00 CEST

Med tydliga strategier i botten kan man göra stora inköpsbesparingar, det visade upphandlingsutredningens rapport som publicerades förra året på uppdrag av regeringen. Utmaningen har tidigare varit bristen på data och analys.

För att kunna nyttja systemets fulla potential håller man på att rekrytera en avtalscontroller. ”Det är en investering som i sin förlängning kommer att innebära mer resurser till våra verksamheter”, säger Rikard Muth, upphandlingschef i Hässleholms kommun. ”Med hjälp av information som genereras i systemet identifieras potentiella besparingar och vi kan realisera våra mål inom nyckelområden som till exempel besparingar och compliance.”

Fler kommuner på ingång.Bakom lösningen står affärsanalysjätten SAS Institute och det är det enda system på marknaden idag som kan analysera det totala inköpet ner på artikelnivå för att sedan automatiskt kategorisera dessa enligt det internationella klassificeringssystemet UNSPCS.

I Danmark har lösningen varit tillgänglig i fem år och intresset från kommunerna är stort när den nu är tillgänglig även för den svenska marknaden. Sveriges kommuner och landsting betalar årligen ut nära 600 miljarder kronor till sina leverantörer. Jämförelser med Danmark pekar på att strategisk inköpsstyrning i kombination med bättre analysverktyg skulle kunna spara nära 60 miljarder kronor årligen.

Vill du veta mer så kontakta gärna:
Åsa Revland, kommunansvarig, SAS Institute AB
Tel: 08-5221 70 57, E-post: asa.revland@sas.com
Rikard Muth, upphandlingschef, Hässleholms kommun
Tel : 0451-26 80 87 , E-post: rikard.muth@hassleholm.se

 

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden