Agria Djurförsäkring

Hästförsäkringen för människor dubbelt så bra

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2009 11:09 CEST

En olycka händer så lätt - även om hästen är snäll. Därför har alla hästar med en Agriaförsäkring även en försäkring för människan. Och nu har det skyddet förbättrats ytterligare.

Den unika försäkringen, som heter Agria Incident, omfattar alla person­olycks­fall som orsakas av en Agriaförsäkrad häst. För att förbättra skyddet för dig som rider och vistas i stallet höjdes maxersättningen rejält från och med årsskiftet.

Agria Incident är knuten till hästen och skyddar alla personer runt omkring. Det betyder att du kan få ersättning oavsett om du har ett eget försäkringsskydd eller inte. Skadas du som privatperson finns också möjlighet att få ersättning för skötsel av din häst, hund eller hjälp med att ta hand om dina barn om du på grund av skadan inte klarar det.

- För den som drabbas av en skada som leder till en invaliditet på 50 procent eller mer har vi dubblerat den maximala ersättningen, berättar Stefan Fur, affärsområdeschef Häst på Agria Djurförsäkring. Vi har också höjt övriga ersättningar något.

Fakta ersättningsnivåer:

  • Maxbeloppet för skador som leder till mindre än 50 procent invaliditet är fem prisbasbelopp (214 000 kronor).
  • Maxbeloppet för skador som leder till mer än 50 procent invaliditet är tio prisbasbelopp (428 000 kronor).
  • Dödsfallsersättningen är ett prisbasbelopp (42 800 kronor).
  • Exempel: Drabbas du av en skada som leder till 10 procents invaliditet får du 10 procent av fem prisbasbelopp, dvs 10 procent av 214 000 kronor (=21 400 kronor). Drabbas du av en skada som leder till 60 procents invaliditet får du 60 procent av maxbeloppet, dvs 60 procent av 428 000 kronor (=256 800 kronor).

Notis: Alla prisbasbelopp anges i 2009-års nivå.

För mer information, läs mer på www.agria.se eller kontakta Cina Seidefors,
PR-ansvarig Agria Djurförsäkring 073-964 20 01.

Agria Djurförsäkring försäkrar hästar, hundar, katter, gnagare, reptiler, fåglar och lantbruksdjur. Agria Djurförsäkring är certifierat enligt ISO 9001, 14001 och Investors In People. Agria har fått Utmärkelsen Svensk Kvalitet två gånger och är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.