Hushållningssällskapet

Hästgödsel som biobränsle - Demodag i Eskilstuna

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2013 14:32 CET

Hästgödsel som biobränsle

I Sverige finns idag mer än 363 000 hästar vilket medför ansenliga volymer gödsel. Många stallar och hästägare har en dyr och besvärlig hantering av gödseln samtidigt som den rätt hanterad skulle kunna bidra positivt för klimat,  kretslopp och energiproduktion. Kompostkungen AB utanför Eskilstuna är en av de nationella demonstrationsverksamheter som Hushållningssällskapet och SP stödjer inom ramen för Landsbygdsprogrammet.

17 april visar Kompostkungen upp sin produktionskedja där de förädlar hästgödsel i en tjeckisktillverkad anläggning kallad Aerobic Fermentor.

Materialet används sedan som biobränsle i en Reka panna.

Viktig information om ekonomi, miljö, lagar och regler presenteras under dagen. 

Mer information finns på www.bioenergiportalen.se


Kunskap för landets framtid

Hushållningssällskapen är en fristående medlemsbaserad kunskapsorganisation som arbetar för ett utvecklat företagande på landsbygden och en god livskvalitet i stad och land.

Våra konsulter erbjuder rådgivning och utbildning till konsumenter, företag och organisationer. Vi vill även främja företagande genom våra landsbygdsutvecklare.

Vi verkar inom växtodling, lantbruk, landsbygd, kost och hälsa, miljö och kulturmiljö.

För mer information gå till http://www.hushallningssallskapet.se