Skånes Ridsportförbund

Hästkraft sätts i rörelse i Skåne

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 17:08 CET

Under hösten 2015 sjösatte Skånes Ridsportförbund ett nytt projekt och annonserade ut en ny tjänst, ”Integrationskonsulent Ridsport”.
Denna tjänst är nu tillsatt och vi välkomnar Charlotte Palmstierna till vår organisation och vårt kansli. 

Att fly undan krig och förföljelse innebär stora svårigheter och utmaningar, men också nya möjligheter. Att komma till ett nytt land, nytt språk och vänta på besked om uppehållstillstånd innebär ofta stora påfrestningar. En möjlighet att bryta vardagen och kunna koppla bort de hinder och svårigheter man står inför är viktigt för både kropp och själ. Här kan idrotten spela en väldigt stor roll och regeringen satsar medel för att idrotten ska kunna bidra till en ökad integrering. Vi vet att det finns en stor kraft att räkna med inom våra ridklubbar, hästfolk är vana vid att hugga i, men det är inte alltid lätt att veta hur man ska gå till väga och få tiden att räcka till för att utveckla ny verksamhet och etablera kontakter och samarbeten med myndigheter, kommuner och andra organisationer.

Skånes Ridsportförbund startar nu upp ett projekt som syftar till att ge våra ridklubbar inspiration, motivation, stöd och praktisk hjälp för att komma igång med varaktig verksamhet kopplat till integrationsarbete.En viktig samarbetspart är förstås Skåneidrotten där vi redan har ett samarbete. Att kunna erbjuda de som nyligen kommit till Sverige och Skåne en meningsfull fritid är särskilt angeläget men vi ser att begreppet integration är bredare än så. Vi tror att ridsporten skulle kunna nå ännu fler nya skåningar, ännu fler killar, ännu fler personer med funktionsnedsättning och inte minst den äldsta generationen. Den äldre generationen är många gånger en grupp vi inte tänker på inom idrotten. Hästens kraft är bra för alla och Skånes Ridsportförbund vill stödja ridklubbarna i att bredda sina verksamheter och på sikt få en bättre ekonomisk bärighet.

Charlotte Palmstierna som har ridit i stort sett hela sitt liv och har arbetat med att omsätta mänskliga rättigheter och särskilt barnets rättigheter i praktiken både inom föreningar, kommuner, landsting och statliga myndigheter kommer att vara spindeln i nätet i projektet. - Det ska bli oerhört kul att få förena mitt största intresse med de erfarenheter jag har från mitt yrkesliv. Jag hoppas att tillsammans med mina kollegor kunna skapa ett bra, enkelt och konkret stöd till ridklubbarna för att de ska kunna bredda sin verksamhet. Ridsporten har så mycket att bidra med och vi är vana vid att ha köer till ridskolorna, men detta handlar om att vända sig till och söka upp nya målgrupper och erbjuda både ny och gammal verksamhet. Hästens kraft måste nå ut i samhället. Jag ser också fram emot att få göra detta i dialog med ridklubbarna och de nya målgrupperna. Något som jag tycker är både självklart och nödvändigt för att lyckas och det är dessutom roligare att göra det tillsammans.

 Svenska Ridsportförbundet, Om hästkraft.

Frågor? Distriktschef Maria G Sånesson , 070-550 54 91 mariasanesson@skaneridsport.se