Norrköpings kommun

Hästtämjaren i europeisk konstbas

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2016 11:45 CEST

I dag lanseras Europeana 280 som digitalt tillgängliggör över 300 konstverk som har varit avgörande för europeisk konsthistoria. 29 europeiska länder deltar med vardera minst tio konstverk. I Sverige har 14 verk valts ut, från Albertus Pictor i slutet av 1400-talet fram till Nils Dardel. Ett av verken är Hästtämjaren av Gösta Adrian-Nilsson från Norrköpings konstmuseums samlingar.

Europeana 280 är ett samarbete mellan den digitala plattformen Europeana och kulturdepartement och kulturinstitutioner från de 28 länderna i Europeiska unionen samt Norge. Varje land har ombetts att välja ut minst tio konstverk som finns i landet och som har bidragit till den europeiska konsthistorien. Resultatet är ett digitalt tillgängliggörande av mer än 300 konstverk, både välkända och mindre kända, som tillsammans visar på ett gemensamt europeiskt bild- och formspråksarv.

I Sverige har Riksantikvarieämbetet haft uppdraget att samordna urvalet och ett antal svenska kulturinstitutioner med samlingar inom bildkonst har deltagit: Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Hallands konstmuseum, Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet, Jönköpings länsmuseum, Malmö konstmuseum, Norrköpings konstmuseum, Västerås konstmuseum och Moderna museet.

Urvalet skedde i en gemensam workshop där ett 30-tal tvådimensionella konstverk hade nominerats i förväg och kompletterats med de tio mest sökta svenska verken på Wikipedia.

I processen var det viktigt att kunna visa på bredden i svenska samlingar och att flera kulturinstitutioner kom fram i urvalet. Tyngdpunkten i det utvalda materialet ligger på svenskt måleri och sträcker sig från slutet av 1400-talet fram till början av 1900-talet.

Gösta Adrian-Nilssons Hästtämjaren, 1916, är ett av verken som gjorts tillgängligt, det tillhör Norrköpings konstmuseums samlingar och köptes in 1945 genom medel från H Sandbergs stiftelse.

Europeana 280

  • 29 länder medverkar, alla länder inom Europeiska unionen plus Norge
  • 158 europeiska kulturinstitutioner har deltagit
  • 325 föremål har totalt valts ut
  • Det äldsta verket som är med påbörjades för 35 000 år sedan, det senaste är från 2012
  • Konstverken går även att se i apparna Daily Art och ArtStack
  • Finns i sociala medier under #Europeana280
  • Digital utställning på temat Faces of Europe med verk från alla 29 länder

Länk till det svenska materialet http://www.europeana.eu/portal/collections/art-history?f%5BCOUNTRY%5D%5B%5D=sweden&f%5BPROVIDER%5D%5B%5D=Europeana+280&view=grid

Upplysningar

Linn Bennich
Titel: intendent och ansvarig för kommunikation, marknadsföring och program, Norrköpings konstmuseum
Telefon: 073-020 26 04

Hanna Tottmar
Titel: pressansvarig, Nationalmuseum
Telefon: 076-723 46 32

_______________________________________________________________
Avsändare: Kajsa Nilsson, presskommunikatör
Telefon: 011-15 18 84

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här SM-veckan avgörs 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!