Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge Strömsholm Wången

HÄSTUNDERSTÖDD TERAPI PÅ SCHEMAT PÅ RIDSKOLAN STRÖMSHOLM

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2017 15:38 CET

Sedan tidigare står det klart att kunskap, hästar och människor utvecklas på Ridskolan Strömsholm. Likaså att hästar främjar människors hälsa. I ett samarbete med Svenska Ridsportförbundet,Hästnäringens Nationella Stiftelse och samt Organisationen för Hästunderstödda Insatser (OHI) har riksanläggningen nu därför tagit fram en helt ny utbildning inom ramen för Hästsportens Folkhögskola - Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser- inriktning terapi & specialpedagogik.

Under de senaste 20 åren har intresset ökat för den terapeutiska betydelsen av hästen och dess miljö för personer med funktionsnedsättningar eller andra livssituationer som kräver stödinsatser. Hästunderstödda insatser används inom ett flertal verksamhetsområden och inom en rad olika professioner redan idag.

Den nya utbildningen som Hästsportens Folkhögskola tillsammans med RS och OHI nu tagit fram syftar till att ge fler leg.yrken inom hälso- och sjukvård, socionomer/motsvarande och specialpedagoger verktyg för att använda hästar i sitt hälsofrämjande arbete. Utbildningsdeltagarna får kunskap om att använda hästar och dess miljö som terapeutisk/pedagogisk resurs inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och skola. På schemat står såväl hästens grundläggande behov som dess anatomiska, fysiologiska och beteendemässiga förutsättningar för arbete och hästunderstödda insatser.

Arbete med hästunderstödda insatser kräver såväl utbildning inom en terapeutisk profession som kunskap inom hästhantering för att kunna genomföras på bästa sätt. Det gör det självklart för oss att erbjuda denna utbildning i vårt utbildningsprogram på Strömsholm, säger Becky Evensen, Utbildningschef på Ridskolan Strömsholm.

Utbildningens upplägg och innehåll avser även att skapa förutsättningar för samarbete mellan ridskolor anknutna till Svenska Ridsportförbundet och terapeuter/specialpedagoger. Ridskolorna är en viktig resurs för terapeutisk och specialpedagogisk verksamhet och kan erbjuda tillgång till hög kompetens och ändamålsenliga hästar och lokaler samt även sport- och fritidsridning för personer med funktionsnedsättning.

Att ha tagit fram utbildningen tillsammans med Ridskolan Strömsholm har varit fantastiskt roligt, och jag ser mycket fram emot det fortsatta samarbetet för att utveckla området och förhoppningsvis ges ännu fler möjlighet att må bättre med hjälp av hästen och dess miljö, säger Pia Tillberg, ordförande i OHI. 

För mer information:

Becky Evensen
Utbildningschef Ridskolan Strömsholm och Flyinge
Telefon: 070-752 64 75
E-post: becky.evensen@stromsholm.com
Hemsida: www.stromsholm.com

Eva Lundkvist
Rektor Hästsportens Folkhögskola
Telefon: 0220-430 75
E-post: rektor@hastsportensfolkhogskola.se
Hemsida: www.hastsportensfolkhogskola.se

Pia Tillberg
Ordförande Organisationen för Hästunderstödda Insatser (OHI)
E-post: kontakt@oih.se
Hemsida:http://ohi.nu


Om utbildningen:

Behörighetskrav
1) Högskoleutbildning inom legitimationsgrundande yrkesområden inom hälso- och sjukvård alternativt socionomexamen eller examen inom specialpedagogik.

2) Motsvarande ett års yrkeserfarenhet (heltid) av legitimationsgrundande yrkesområden inom hälso- och sjukvård, socionomyrken eller motsvarande inom specialpedagogiskt arbete.

3) Hästkunskap motsvarande Svenska Ridsportförbundets ryttarmärke III.

4) Grundläggande färdigheter i ridning motsvarande LC:1 dressyr

Kursinformation
Kursen är en distansutbildning fördelat på 40 veckor med 37% studietakt (totalt 15 v heltid). Utbildningen startar v 34 2017. Under kurstiden genomförs 7 träffar à 3 dagar på Ridskolan Strömsholm. Mellan träffarna sker egna studier med hjälp av datakommunikation med lärare och övriga kursdeltagare via internet. Det ingår också studiebesök och auskultationer på egen hand.

Efter att ansökningstiden är avslutad skickas information ut om du är antagen, står på reservplats eller inte är antagen. Vid stort antal sökande sker urval utifrån antal yrkesverksamma år i grundprofessionen, kurser eller yrkeserfarenhet inom hästunderstödda insatser, ridlärarutbildning, annan relevant yrkeserfarenhet. 

Det gemensamma uppdraget för Hästnäringens Riksanläggningar är att förse hästnäringen med rätt kunskap och kompetens för att bidra med fortsatt utveckling. Det sker genom kvalitativa utbildningar inom yrkeshögskola, folkhögskola, gymnasie- och högskola samt genom forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Ridskolan Strömsholm AB - Vi utvecklar kunskap, hästar och människor. Med 220 hästar, 320 studenter och 45 anställda, är vi en av Sveriges tre Riksanläggningar. Våra affärsområden är sport, utbildning och forskning. I det inkluderas även kurser, clinics och tävlingar. Vi arbetar aktivt med hållbar utveckling för miljön och är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi är Swedish Equestrian Center of Sport, Education and Research. Läs mer om oss på www.stromsholm.com