Svenska kyrkan

Häv ockupationen av Palestina

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 16:41 CEST

Idag lanserades Hopp på en presskonferens i Stockholm. Hoppkampanjen kräver att Israel lämnar Västbanken, Gaza och östra Jerusalem och att produkter från Israeliska bosättningar på ockuperad mark inte ska nå Sverige och EU. Men syftet är inte en bojkott av Israel.

Hopp består av 12 kyrkor och organisationer i Sverige som på Kyrkornas Världsråds inbjudan arbetar för att den israeliska ockupationen av de palestinska områdena ska upphöra.

Hopp-kampanjen vill


• Verka för ett slut på ockupationen och på våldet, från både Israeliskt och palestinskt håll.


• Aktivt verka för att frihandelsavtalet mellan Israel och EU inte bidrar till att stödja de illegala Israeliska bosättningarna på ockuperat område. Vi vill också uppmana Sveriges regering och riksdag att se till att produkter från de Israeliska bosättningarna på ockuperad mark inte når Sverige och EU.

•
Ge konkret stöd till krafter på båda sidor i konflikten som verka för rättvis fred och försoning.

•
Att svenska konsumenter gör ett medvetet val och inte köper produkter från de illegala bosättningar på ockuperade områden.

– Människor på båda sidor lever med den ständiga skräcken att utsättas för våld. Fred kan endast nås med fredliga medel och innehålla ömsesidighet, säger Anna Åkerlund, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen.

– Konflikten mellan Israel och Palestina inte kan lösas med våld. Vi tror inte på den starkes rätt att bestämma över den svage, säger ärkebiskop KG Hammar. Varje troende har en skyldighet att hitta rättvisans instrument.

– Israel har i sitt handelsavtal med EU förbundit sig att inte sälja varor från de ockuperade områdena med etiketten made in Israel. Det gör Israel ändå och därför kräver vi att avtalet fryses till dess Israel lever upp till sina löften, säger Bo Forsberg, Direktor för biståndsorganisationen Diakonia.

– Det finns hopp om fred, säger missionsföreståndare Krister Andersson från Svenska Missionskyrkan. Berlinmuren och Sydafrikas frihet är historiska bevis på att det vi kanske tror är omöjligt faktiskt är möjligt.

Organisationerna som deltar i kampanjen:
Caritas, Diakonia, Evangeliska Brödraförsamlingen, Individuell Människohjälp, KFUK-KFUM, Kristna Fredsrörelsen, Kristna Studentrörelsen i Sverige, Kvinnor i Svenska kyrkan, SABEEL i Skandinavien, Svenska Baptistförbundet, Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan.

Presskontakter:
Diakonia, Lena Hansson, 0734-421 484
Kristna Fredsrörelsen, Karin Haglind, 073- 56 37 106
Svenska Missionskyrkan, Tomas Lannfjäll, 08-674 07 35
Svenska kyrkan, Thomas Ekelund, 0730-23 32 71

Thomas Ekelund

Pressekretare/Press secretary

Svenska kyrkan/Church of Sweden

018-16 96 93

0730-23 32 71

thomas.ekelund@svenskakyrkan.se