Labs2

Hafslund integrerar Bredbandsfabriken AS i BRIKKS.

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 09:12 CEST

Hafslund har tidigare förvärvat Svenska Bredbandsbolagets verksamhet i Norge från Telenor. Labs²har nu i sin helhet integrerat all infrastruktur och alla slutkunder i Hafslunds BRIKKS.

”För oss är Hafslund något av en drömkund. Genom sin goda infrastruktur, starka lönsamhet i kärnverksamhet och goda affärsmannaskap har Hafslund redan tidigare gjort mycket lyckade inbrytningar på nya områden. ”I kombination med BRIKKS bevisar Hafslund kontinuerligt hur starka bredbandslösningar kan byggas upp regionalt och när regionen innehåller ungefär en fjärdedel av landets befolkning förstår nog alla vilka möjligheter som det innebär”, säger Jonas Birgersson.Kontaktpersoner:

Jonas Birgersson, koncernchef Labs², 0705-15 27 62.


Labs² är en koncern som med modern teknik, operatörs-kunskap och egna utvecklingsresurser skapar bättre bredbandsaffärer åt våra uppdragsgivare. Labs² har egna anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund.

Labs² erbjuder tjänster till mediaföretag, operatörer och öppna bredbandsnät i Skandinavien.

Huvudprodukten är tjänsteinfrastrukturen BRIKKS (portal, affärs- och processystem) för bredbandstjänster, inklusive kompletta system för att erbjuda tv, film och musik i digital distribution.

Labs² Group AB (publ) är noterat på Stockholms Fondbörs First North där bolagets Certified Advisor är E. Öhman J:or Fondkommission AB.