Hagströmer & Qviberg AB

Hagströmer & Qviberg ABs styrelse föreslår syntetiskt återköp av egna aktier

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2003 14:56 CEST

Hagströmer & Qviberg ABs styrelse har vid styrelsemöte den 12 juni beslutat kalla till en extra bolagsstämma den 30 juli 2003. Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman skall ge styrelsen mandat att genomföra syntetiska återköp av egna stamaktier (inlösen till marknadskurs) om maximalt 600 000 egna stamaktier.

Kallelse till stämman kommer att ske på sedvanligt sätt via annonser i dagspress.

Genomförs det syntetiska återköpet på dagens kursnivå, är det styrelsens bedömning, att det skulle få positiva effekter på avkastning på eget kapital och vinst per aktie.

Styrelsen
Hagströmer & Qviberg AB (publ)