Hagströmer & Qviberg AB

Hagströmer & Qvibergs delårsrapport

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2004 09:46 CEST

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2004

• RÖRELSERESULTAT 101 (14) MSEK
• RÖRELSENS INTÄKTER 322 (170) MSEK
• RESULTAT EFTER SKATT OCH MINORITET 66 (8) MSEK, MOTSVARANDE 12,8 (1,6) SEK PER AKTIE
• FLERTAL GENOMFÖRDA CORPORATE FINANCE UPPDRAG I BÅDE STOCKHOLM OCH OSLO
• NETTOINFLÖDE AV NYA KUNDVOLYMER INOM PRIVATE BANKING + 2,1 Mdr SEK

Patrik Enblad, Verkställande direktör, Telefon 08-696 17 00

HAGSTRÖMER & QVIBERG AB (PUBL)
SE-103 71 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 uppgång D.
Telefon +46 (0) 8 696 17 00. Telefax +46 (0) 8 696 17 01. http://www.hagqvi.com
Styrelsens säte: Stockholm. Org.nr: SE556573-5650