Hair Restoration Clinic

Hair Restoration Clinic är störst på hårlaser i Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 18:57 CET

Håravfall och tunnhårighet
En vuxen människa har normalt 100 000 hårstrån på huvudet. De flesta tappar mellan 40 och 100 hårstrån varje dag. Håret växer enligt ett visst mönster som kallas växtcykel och består av tre faser och i den slutliga fasen faller de äldsta hårstråna av för att ge plats åt nytt hår. 
Det som händer när man börjar bli tunnhårig är att man tappar fler hårstrån än vad som växer ut. Håravfall/ att tappa hår kan bero på en mängd olika faktorer. Den vanligaste orsaken till att tappa hår är något som kallas ärftligt håravfall eller androgen alopeci (se nedan) på latin. Andra vanliga orsaker kan vara olika sjukdomstillstånd, receptbelagda mediciner, dålig hårskötsel eller näringsfattig kost. Svår stress, ångest och långvariga sjukdomar kan också orsaka håravfall.
Håravfall hos män drabbar över 90% av alla män i någon grad under livstiden. För 10-15% leder håravfallet till total skallighet. Kvinnor drabbas oftast av håravfall efter klimakteriet. Håravfallet sker oftast efter ett jämnare mönster och total skallighet är ovanligt. 50% av alla kvinnor drabbas av någon form av håravfall eller tunt hår under livstiden. En fjärdedel av kvinnorna upplever betydande håravfall någon gång under livet.

Androgen alopecia är den vanligast orsaken till håravfall hos både män och kvinnor. Anledning till håravfallet är att hårsäckarna (folliklarna) krymper och blir mindre. För varje hårväxtcykel blir håret tunnare och finare och efterhand blir folliklarna så skadade att de inte längre klarar att producera hårstrån. Att hårsäckarna krymper beror på att de angrips av DHT (dihydrotestosteron). Enzymet 5-alfareduktans omvandlar könshormon till DHT som i sin tur angriper hårsäckarna på hjässan. DHT lägger sig runt hårsäckarnas receptorer, varvid kroppens immunförsvar försvarar sig mot DHT angreppet genom att minska blodtillförseln till hårsäcken. Denna får svårare att ta upp näring och syre som är nödvändigt för att kunna producera hårstrån. Detta påverkar i sin tur växtfaserna och gör att allt fler hårstrån hamnar i vilofas och färre i växtfas. När förhållandet mellan växtfaserna rubbas så tappar man mer hår än vad som växer och man är på väg att bli tunnhårig.

Håravfall hos män börjar ofta vid vikarna som sedan sakta kryper uppåt som en hästsko. Sedan blir håret tunnare och ljusare medan det är ungefär som tidigare på sidorna och bak i nacken. Anledningen till håravfallet börjar så är att flest hårsäckar blir angripna av DHT i dessa områden.

Håravfall hos kvinnor drabbar i större utsträckning dem som alltid haft tunt hår. Andra vanliga orsaker är hormonrubbningar i klimakteriet och kraftig stress. Håravfall förvärras ofta av den stress håravfallet i sig orsakar.

Man ärver anlag för håravfall från båda föräldrarna men moderns sida har störst påverkan. Än så länge har man inte hittat vilka gener som faktiskt påverkar håravfall och mönstret för hur man ärver håravfall är mycket komplext. Om du har drabbats av håravfall och det finns i familjen är det troligt att du ärvt det. Det är dock inte helt säkert då det finns andra orsaker till håravfall.

Besök oss på www.hairrestorationclinic.se eller ring 08-640 70 80