Hakon Invest AB

Hakon Invest går in som delägare i Cervera

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 09:02 CET

Hakon Invest har tecknat avtal om att gå in som delägare i Cervera som är en franchisekedja inom områdena glas, porslin, bestick, kök och inredning. Investeringen uppgår till 82,5 MSEK.

Cervera har 53 butiker från Luleå i norr till Malmö i söder, varav 24 är hel- eller delägda butiker och resterande drivs som franchise. Kedjan är en av Sveriges största återförsäljare av presentartiklar inom områdena glas, porslin, bestick, kök och inredning.

"Cervera är en väletablerad kedja inom glas och porslin med gott renommé. Vi ser goda möjligheter att fortsätta utveckla Cervera genom att tillföra kunskap och kapital samt vara en partner i den pågående omstruktureringen i branschen. För Cervera handlar det om att vässa både koncept och profil för att stärka sin marknadsposition samt ständigt utvärdera varuförsörjningen", säger Stein-Petter Ski, Senior Investment Manager Hakon Invest.

"Vi är mycket glada att få Hakon Invest som partner när vi nu går in i en intensivare tillväxtfas. Kapitaltillskottet går oavkortat till vår verksamhet vilket är nödvändigt när nu vi tar nästa steg i utvecklingen av Cervera. Hakon Invest tillför viktiga kunskaper och kontakter som kommer att komma alla våra handlare till del, genom bland annat en effektivare varuförsörjning", säger Tomas Kopsch, vd för Cervera.

Hakon Invest investerar 82,5 MSEK kontant i Cervera genom en riktad nyemission och får en ägarandel om 45 procent av kapital och röster. Nuvarande aktieägare utgörs av bolagsledningen samt ett tiotal före detta butiksägare, som samtliga kommer att kvarstå som ägare efter transaktionen.

Cervera är en av Sveriges största återförsäljare inom varusegmenten glas, porslin, bestick, kök och inredning. Ett attraktivt och brett sortiment har gett nöjda kunder och nyligen gjorde tidningen Market en undersökning som visar att Cerverabutikerna ligger i topp när det gäller kunduppskattning. Den senaste tidens strukturförändringar på marknaden och branschglidning innebär också delvis nya förutsättningar för Cervera. För att bättre möta och tillvarata dessa nya möjligheter ska Cervera öka etableringstakten framöver, samtidigt som butikskonceptet stärks och görs mer enhetligt och varuförsörjningen effektiviseras. Målsättningen är att Cervera minst ska fördubbla sin omsättning till år 2011.

Cervera omsatte proforma 370 MSEK exklusive moms på årsbasis per 31 augusti 2006. Resultatet före finansnetto och skatt uppgick till 13 MSEK. Inklusive de franchisedrivna butikerna omsätter Cerverakedjan ca 575 MSEK exklusive moms på årsbasis.

Affären är villkorad av sedvanliga villkor och myndighetsgodkännande och den planeras att slutföras under fjärde kvartalet 2006.

Fakta om Cervera
Cervera-kedjan etablerades 1987 och är i dag en av Sveriges största återförsäljare av glas och porslin från kända märkesleverantörer. Huvudkontoret är beläget i Mariefred. VD är Tomas Kopsch, tidigare Cerverahandlare, som tillsammans med bröderna Andreas Kopsch och Mathias Kopsch köpte ut Cerverakonceptet 2002. Tidigare i år togs nästa viktiga steg när familjerna Kopschs slog samman sina butiker med fyra andra ägarfamiljers butikskedjor och istället blev ägare i holdingbolaget Cervera, som därmed äger 24 hel- och delägda butiker samt har 29 franchisebutiker.

Cervera har ett sortimentsurval på cirka 30 000 produkter, varav enskilda butiker bär ett sortiment om cirka 4 000 - 5 000 artiklar. Totalt har Cervera omkring 300 anställda. Mer information finns på www.cervera.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Senior Investment Manager Hakon Invest
Stein-Petter Ski
tel 08-553 399 44

VD Cervera
Tomas Kopsch
tel 070-967 91 51

IR-chef Hakon Invest
Pernilla Linger
tel 08-553 399 55


Hakon Invest, som är noterat på Nordiska Börsen, bedriver en aktiv och långsiktig investerings­verksamhet med fokus på handelsinriktade företag i Norden. Hakon Invest äger 40 procent av ICA AB, ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med fokus på dagligvaror. I portföljen ingår också Forma, Kjell & Company och Hemma. Ytterligare information om Hakon Invest finns på www.hakoninvest.se