Hakon Invest AB

Hakon Invest publicerar årsredovisning

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 16:15 CEST

Hakon Invests årsredovisning finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida www.hakoninvest.se i svensk version.


"Under den relativt korta tid som vi verkat som investeringsbolag har vi fått en mängd förslag och fört inledande dialoger med ett antal bolag. Vi är emellertid noggranna i vår analys och värdering och har högt ställda krav på potentiella investeringsobjekt. Samtidigt har det rådande stora intresset för handelsbolag lett till en hög prisnivå inom vissa sektorer. Vi fokuserar främst på sektorer i behov av konsolidering och på bolag där vi ser klara möjligheter att skapa mervärde. För närvarande pågår utvärdering av ett flertal bolag och jag ser med tillförsikt fram emot ett spännande år inom investeringsområdet", skriver Hakon Invests vd Claes-Göran Sylvén i årsredovisningen.

"Under 2006 kommer ICA AB att arbeta vidare med full kraft i enlighet med den fastlagda strategin, som bland annat innefattar att realisera ytterligare effektiviserings- och samordningsvinster, förfina butiksstrukturen och utveckla sortimentet mot ett större inslag av färskvaror, non-food och egna märkesvaror. Etableringstakten kommer att vara fortsatt hög, och tillsammans med expansion i befintliga butiker är det högst troligt att ICA-koncernen kommer addera mest säljyta i Sverige och Norge av samtliga marknadens aktörer. Jag ser stora möjligheter för tillväxt inom ICA AB framöver", skriver Claes-Göran Sylvén.

Årsredovisningen i tryckt form kommer att finnas tillgänglig under vecka 16. Distribution av den tryckta årsredovisningen påbörjas samma vecka. Önskar ni årsredovisningen i tryckt form vänligen kontakta oss via e-post på arsredovisning@hakoninvest.se eller via telefon på 08-55 33 99 36.


En engelskspråkig version av årsredovisningen kommer att finnas på koncernens hemsida www.hakoninvest.se under vecka 16.

För mer information, vänligen kontakta:

Informationschef
Anders Hallgren
tel 08-55 33 99 66

IR-chef
Pernilla Linger
tel 08-55 33 99 55