Hakon Invest AB

Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 08:40 CEST

1 januari - 30 juni 2007
- Koncernens intäkter uppgick till 427 MSEK (314). Det är en ökning med 35,9 procent jämfört med motsvarande period 2006.
- Rörelseresultatet i koncernen, inklusive resultatandelen från ICA AB, uppgick till 267 MSEK (354).
- Periodens resultat uppgick till 771 MSEK (389). Resultatet per aktie uppgick till 4,82 SEK (2,41) före och efter utspädning.
- ICA-koncernens intäkter ökade med 20,9 procent, inklusive Rimi Baltic som konsolideras från och med 2007. Exklusive Rimi Baltic var ökningen 5,2 procent. Periodens resultat sjönk till 832 MSEK (1 000).

VD Claes-Göran Sylvén kommenterar delårsrapporten: "Hakon Invest redovisar en förbättring av nettoresultatet för första halvåret i år, tack vare en bra utveckling i vår finansförvaltning och att vi tidigare i år fick positiva besked från Skatteverket om avdragsmöjligheter för tidigare gjorda förluster. Resultatandelarna från våra portföljbolag är samtidigt lägre som en följd av att vårt största innehav ICA redovisar ett lägre resultat för första halvåret. Främst är det satsningar och ökade kostnader inom logistik i Sverige som belastat ICA:s resultat, men även den pågående omstruktureringen i Norge. Försäljningsmässigt ser vi samtidigt att ICA:s tidigare satsningar ger effekt: såväl ICA Sverige, som Rimi Baltic och ICA Banken visar en mycket god försäljningsutveckling. I Norge har det stora åtgärdsprogrammet som sjösattes i början av året börjat ge effekt, vilket syns i form av ökad försäljning i jämförbara butiker. Emellertid återstår fortfarande en hel del arbete i Norge innan vi kan förvänta oss en tillfredsställande lönsamhet."

För mer information, vänligen kontakta:

Informationschef
Anders Hallgren
Tel 08-553 399 66

IR-chef
Pernilla Linger
Tel 08-553 399 55

Hakon Invest, som är noterat på Nordiska Börsens lista Large Cap, bedriver en aktiv och långsiktig investeringsverksamhet med fokus på handelsinriktade företag i Norden. Hakon Invest äger 40 procent av ICA AB, ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med fokus på dagligvaror. Hakon Invest är också ägare i Forma Publishing Group, Kjell & Company, Hemma, Cervera och inkClub. Mer information om Hakon Invest finns på www.hakoninvest.se