Hakon Invest AB

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 09:01 CET

1 januari - 30 september 2006

* Koncernens intäkter uppgick till 470 MSEK (446). Det är en ökning med 5,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
* Rörelseresultatet i koncernen, inklusive resultatandelen från ICA AB, steg till 701 MSEK (392). Det är en ökning med 79 procent.
* Periodens resultat uppgick till 807 MSEK (608). Resultatet per aktie uppgick till 5,02 SEK (3,78).
* ICA-koncernens intäkter ökade med 2,9 procent. Periodens resultat steg till 1 940 MSEK (1 068). I resultatet ingår en resultatpåverkan från det försålda ICA Meny med 366 MSEK.

Händelser efter periodens utgång
* Hakon Invest investerar 82,5 MSEK i Cervera via nyemission
* ICA AB tecknar avtal med Kesko om att köpa resterande 50% av aktierna i Rimi Baltic för 190 MEUR

VD Claes-Göran Sylvén kommenterar delårsrapporten: " Våra portföljbolag har fortsatt att utvecklats positivt under inledningen av hösten vilket inneburit ett starkt rörelseresultat för Hakon Invest för årets första nio månader. Uppsvinget i handeln är givetvis en bidragande faktor, men främst handlar det om att vi fortsätter att bygga för framtiden genom kontinuerliga investeringar för lönsamhet och tillväxt.

Under perioden har två nya portföljbolag tillkommit - Kjell & Company och Hemma - och idag kan vi presentera ytterligare en investering och det är glas- och porslinskedjan Cervera. Jag vill också passa på att lyfta fram de strategiskt viktiga beslut som fattats i ICA AB i år, dels avtalet om att köpa resterande aktier i Rimi Baltic och dels försäljningen av ICA Meny till Nordic Capital som blev klar i september".

För mer information, vänligen kontakta:

Informatinschef
Anders Hallgren
Tel 08-553 399 66

IR-chef
Pernilla Linger
Tel 08-553 399 55

Hakon Invest, som är noterat på Nordiska Börsen, bedriver en aktiv och långsiktig investerings­verksamhet med fokus på handelsinriktade företag i Norden. Hakon Invest äger 40 procent av ICA AB, ett