Stora Sköndal

Hakon Långström - ny ordförande i Stora Sköndal

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2011 15:55 CEST

Till ny ordförande i Stiftelsen Stora Sköndals direktion (styrelse) har utsetts Hakon Långström. Han har suttit i direktionen sedan 2010, och tar nu över som ordförande.

- Jag gläds över förtroendet och vill tillsammans med styrelse och direktor utveckla Stora Sköndals potential och varumärke på den konkurrensutsatta marknad vi verkar på, och göra detta i den kraft som finns i en diakonal verksamhet. Jag hoppas att mina erfarenheter av att ha verkat både inom Svenska kyrkan och inom näringslivet skall vara en tillgång för Stora Sköndal i det viktiga arbetet med vård, omsorg och rehabilitering, säger Hakon.

- Stora Sköndal har en unik miljö och jag vill arbeta för att det skall vara gott att vistas, bo och arbeta här. Samtidigt måste vi se till att ekonomin tryggar en uthållig och utvecklingsbar verksamhet.

 - Vi som verkar i en idéburen, icke vinstsyftande organisation måste i mycket arbeta som i kommersiella företag, men med en stor skillnad, vi gör det med bibehållen kristen värdegrund. Jag tror att det ofta är den skillnaden som gör att människor väljer Stora Sköndal.

Hakon Långström prästvigdes 1994. Han har varit domprost och kyrkoherde i Stockholms domkyrkoförsamling mellan 2003 och 2006. Långström är även utbildad civilingenjör i kemi och har en flerårig yrkesverksamhet bakom sig som laboratoriechef och överingenjör i pappersindustrin. Han är präst i Riksdagens kyrka och är ledamot av Kyrkomötet och 1:e vice ordförande i Nämnden för Utbildning, Forskning och Kultur.

För frågor kontakta

Annika Prine, Kommunikation Stora Sköndal, 08 - 605 06 14, 073 - 901 66 14

Hakon Långström, 08 - 540 254 90 eller 073 - 504 65 30           

Åsa Hallgren, Direktor Stora Sköndal, 08 - 605 06 05, 073 - 901 66 05

Stora Sköndal är en idéburen organisation som bedriver diakonalt arbete genom äldreomsorg, neurologisk rehabilitering, socialpsykiatri och seniorboende. Vi arbetar också med utbildning, forskning och stöd till den som är utsatt. Vi är en icke vinstsyftande organisation och vår verksamhet grundar sig på kristna och humanistiska värderingar.