Haldex AB

Haldex - 1:a kvartalet 2009

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 11:47 CEST

  • Omsättningen uppgick till 1 562 MSEK (2 131). Valutajusterat minskade omsättningen med 37 %.

 

  • Resultat efter skatt uppgick till -145 MSEK (63). Resultat per aktie uppgick till -6:47 SEK (2:85).

 

  • Rörelseresultat* och rörelsemarginal* uppgick till -80 MSEK (112) respektive -5,1 % (5,3).

 

  • Kostnadsreduktionsprogrammet går fortare än planerat. Sedan mitten av 2008 har 1 700 medarbetare lämnat koncernen och enligt nya beräkningar ska antalet medarbetare ha minskat med 1 900 personer, vilket är en minskning med 30%, till mitten av 2009. Kostnadsbesparingarna väntas uppgå till cirka 600 MSEK per år.

 

  • En omstruktureringskostnad på 69 MSEK, som är den sista posten i det tidigare aviserade kostnadsreduktions¬programmet uppskattat till 150 MSEK, kostnadsfördes under första kvartalet 2009.

 

  • Haldex fick sin enskilt största order någonsin värd 4,5 miljarder SEK från VW. Ordern avser system för fyrhjulsdrift till VW:s nya modulära plattform.

 

  • Avyttringen av divisionen Garphyttan Wire går enligt plan. Transaktionen beräknas vara genomförd under andra kvartalet. Kontantersättningen beräknas uppgå till 800 MSEK på skuldfri basis.
* Exklusive omstruktureringskostnader, poster av engångskaraktär och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden. Rörelseresultatet, inklusive ovanstående poster, uppgick till -156 MSEK (112).

För ytterligare information kontakta Joakim Olsson, VD och koncernchef, Stefan Johansson, ekonomi- och finansdirektör eller Lena Olofsdotter, informationschef, tel. 08-545 049 52.
Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Stockholm, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2008 en omsättning på nästan 8,5 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 5 000 personer.
Denna information är sådan som Haldex skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 24 april 2009.