Haldex AB

Haldex 9 månader 2004

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 09:09 CEST

Januari - september
• Resultat före skatt ökade med 50 % till 188 MSEK mot
fjolårets 125 MSEK (68 MSEK inklusive omstrukture-
ringskostnader).
• Rörelseresultatet ökade med 37 % till 231 MSEK mot
fjolårets 168 MSEK (111 MSEK inklusive omstrukture-
ringskostnader).
• Resultat efter skatt uppgick till 125 MSEK (26) och vinst
per aktie till SEK 5:68 (1:19).
• Resultatet påverkades negativt av valutaförändringar med
19 MSEK och av materialprisökningar med netto 45 MSEK.
• Orderingången var 5.347 (4.498), en ökning med 19 % eller
valutajusterat 25 %. Omsättningen var 5.101 MSEK (4.550),
en ökning med 12 % eller valutajusterat 18 %.

3:e kvartalet
• Resultat före skatt ökade med 75 % till 56 MSEK (32).
Rörelseresultatet ökade med 39 % till 68 MSEK (49).
• Resultat efter skatt uppgick till 37 MSEK (20) och
vinst per aktie till SEK 1:69 (0:92).
• Orderingången var 1.596 MSEK (1.394) och omsättningen
1.645 MSEK (1.452), ökningar med 14 % respektive 13 %.

För ytterligare information kontakta:
Claes Warnander, VD och koncernchef, tel 08-545 049 50 eller Lennart Hammargren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08-545 049 50