Haldex AB

Haldex 9 månader 2005

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 09:10 CEST


Januari – september

• Resultat efter skatt ökade med 28 % till 189 MSEK (148). Vinst per aktie steg med 28 % till SEK 8:52 (6:63).

• Resultat före skatt ökade med 26 % till 268 MSEK (214).

• Rörelseresultat ökade med 19 % till 310 MSEK (260).

• Avkastning på sysselsatt kapital (rullande 12 månader) förbättrades till 13,3 % (12,1). Rörelsemarginalen ökade till 5,5 % (5,1).

• Nettoomsättningen ökade 10 % till 5.612 MSEK (5.101), också valutajusterat var ökningen 10 %.

• Orderingången ökade 8 % till 5.757 MSEK (5.347), valutajusterat var ökningen 7 %.


För ytterligare information kontakta:
Joakim Olsson, VD och koncernchef eller Lennart Hammargren, ekonomi- och finansdirektör,
tel 08-545 049 50