Haldex AB

Haldex får order på pumpar till Perkins nya dieselmotorer

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 10:45 CEST

Haldex har nominerats för en order på pumpar till dieselmotortillverkaren Perkins. Ordern gäller olje- och vattenpumpar för Perkins nya motorer som uppfyller framtida emissionskrav, och är värd omkring 500 MSEK över en femårsperiod. Pumparna kommer att tillverkas i koncernens fabriker i Birmingham i England och i Pune, Indien. Leveranserna startar under 2010.
Haldex har även fått en order på vattenpumpar till Perkins nya elektroniskt styrda motorer. Ordern är värd omkring 75 MSEK över en femårsperiod. Produktionen startar under 2010.

"Ständigt striktare krav på bränsleeffektivisering och skärpt miljölagstiftning gör att efterfrågan ökar på allt effektivare pumpar till dieselmotorer", säger Joakim Olsson, VD och koncernchef i Haldex. "Med Haldex teknologiska ledarskap, särskilt på områdena för emissions- och bränslereduktion, är vi starkt positionerade för att möta dessa marknadskrav. Med dessa leveranser till Perkins bekräftar vi vår position som en världsledande leverantör av olje-, vatten- och bränslepumpar till mellanstora och stora dieselmotorer för användning i lastbilar och entreprenadmaskiner."

Haldex har en gedigen kundbas som omfattar alla ledande tillverkare av dieselmotorer, såsom Cummins, Caterpillar och Daimler. Koncernens har ett globalt tillverknings- och försäljningsnätverk som omfattar USA, Storbritannien, Tyskland, Kina och Indien, vilket möjliggör för bolaget att dra nytta av tillverkning och inköp inom lågkostnadsländer samt försäljning och tjänster inom internationella huvudmarknader.

För ytterligare information, kontakta Joakim Olsson, VD och koncernchef, telefon 08-545 049 52 eller Ian Dugan, Divisionschef Hydraulic Systems, telefon +44 (7836) 528 105.
Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Stockholm, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2008 en omsättning på nästan 8,5 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 5 000 personer.


Denna information är sådan som Haldex skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 23 april 2009.