Haldex AB

Haldex publicerar årsredovisning för 2008

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 11:16 CEST


Haldex AB (publ) publicerar sin årsredovisning för 2008. Årsredovisningen finns tillgänglig på www.haldex.com.

Länk: http://www.haldex.com/sv/Investerare/Rapportarkiv/

För ytterligare information kontakta Lena Olofsdotter, Informationschef, telefon 08-545 049 63.

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Stockholm, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade
till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Stockholmsbörsen och har en årlig
omsättning på nästan 8 miljarder kronor med ca 6 000 medarbetare.


Denna information är sådan som Haldex skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 2 april 2009.