Haldex AB

Haldexkoncernen 1:a halvåret 2003

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2003 12:47 CEST

·Resultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 93 MSEK (106). Valutakursförändringar påverkade negativt med 13 MSEK.
·Resultat före skatt, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 36 MSEK (88).
·Orderingången var 3.104 MSEK (3.482), en minskning med 11%. Valutajusterat, oförändrad nivå.
·Omsättningen var 3.098 MSEK (3.377), en minskning med 8%. Valutajusterat en ökning med 3%.
·Förvärv av ny miljöteknik för dieselmotorer

Kommande rapporteringstillfällen
Delårsrapport januari-september 27 oktober 2003
Bokslutskommuniké februari 2004

Stockholm 2003-07-24
Claes Warnander
VD och koncernchef