Haldex AB

Haldexkoncernen 1:a halvåret 2004

Pressmeddelande   •   Jul 26, 2004 12:05 CEST

2:a kvartalet
• Resultat efter skatt var 44 MSEK (27) och vinst per
aktie SEK 1:99 (1:23).
• Resultat före skatt var 65 MSEK (39). Rörelseresultatet
var 78 MSEK (53).
• Orderingången var 1.876 MSEK (1.431) och omsättningen
1.753 MSEK (1.542).

1:a halvåret
• Resultat efter skatt var 88 MSEK (6) och vinst per aktie
SEK 3:99 (0:27).
• Resultat före skatt, exklusive omstruktureringskostnader,
var 132 MSEK (93), en ökning med 41 %. Valutaförändringar
påverkade negativt med 13 MSEK. Inklusive omstrukturerings-
kostnader var resultat före skatt 132 MSEK (36).
• Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, var
163 MSEK (119), en ökning med 37 %. Valutaförändringar
påverkade negativt med 15 MSEK. Rörelsemarginalen var
4,8 % (4,0). Inklusive omstruktureringskostnader var rörelse-
resultatet 163 MSEK (62) och rörelsemarginalen 4,8 % (2,1).
• Orderingången var 3.751 MSEK (3.104), en ökning med 21 %.
Omsättningen var 3.456 MSEK (3.098), en ökning med 12 %.
Valutajusterat var ökningarna 27 % respektive 17 %.
• Materialkostnadsökningar på främst stålprodukter har påverkat
resultatet negativt med netto 16 MSEK motsvarande knappt
0,5 %-enheter på vinstmarginalen. Huvuddelen inom Commercial
Vehicle Systems och i andra kvartalet.För ytterligare information kontakta:
Claes Warnander, VD och koncernchef, tel 08-545 049 50
Lennart Hammargren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08-545 049 50