Haldex AB

Haldexkoncernen 9 månader 2003

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 12:05 CET

3:e kvartalet
Resultat före skatt uppgick till 32 MSEK (19). Rörelseresultatet
var 49 MSEK (33). Rörelsemarginalen var 3,5% (2,3).
Resultat efter skatt uppgick till 20 MSEK (12). Vinst per aktie
var SEK 0:92 (0:56).
Omsättningen uppgick till 1.452 MSEK (1.537), en minskning med
6%. Valutajusterat en ökning med 5%.

Januari-september
Resultat före skatt, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick
till 125 MSEK (125). Valutaförändringar påverkade negativt med
netto 16 MSEK. Inklusive omstruktureringskostnader var resultatet
före skatt 68 MSEK (107).
Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick
till 168 MSEK (176). Valutaförändringar påverkade negativt med
netto 20 MSEK. Rörelsemarginalen var 3,8% (3,7).
Resultat efter skatt uppgick till 26 MSEK (70). Vinst per aktie
var SEK 1:19 (3:16).
Omsättningen uppgick till 4.550 MSEK (4.914), en minskning med 7%.
Valutajusterat en ökning med 3%.

Redovisningsprinciper
Denna rapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation om delårs- rapportering (RR20). Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste års- redovisningen.

Kommande rapporteringstillfällen
Bokslutskommuniké 19 februari 2004

Stockholm 2003-10-30
Claes Warnander
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Claes Warnander, VD och koncernchef, tel 08-545 049 50
Lennart Hammargren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08-545 049 50

Denna rapport är inte granskad av bolagets revisorer.
www.haldex.com