Kenth Bender

Hallå Världens Politiska och Religiösa Ledare - Det Är Dags Att Världen Tar Time Out!

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 11:22 CET

Med tusentals år av erfarenhet, försök och misstag, verkar det fortfarande inte klart för mänskligheten i vår civilisation att vi, människorna, egentligen är intellektuellt kapabla att bära olika politiska och religiösa övertygelser samtidigt, i världen. Det tveksamma, vi är inte mentalt orienterade att skilja på "till" det önskvärda eller "bort från" det vi vill undvika. Det existerar idag varken politik eller religion med tillräcklig kapacitet för att delta eller bidra till att lösa världens konflikter, -som samma politik och religion har bidragit till. Det är bara att lyssna på pellejönsen Donald Trump, som uppträder som en omogen tonåring som inte vuxit i 43:orna. Det är en sorglig stagnation i vår civilisation. Det är dags att vi konverterar uttrycket till "försök och framgång".

Politik eller religion som inte har den inneboende kraften för mänsklighetens gemensamma utveckling är inte värd namnet. Syriens Assad är ett mycket bra exempel på ondska och destruktivitet. Han har dessutom fått en kamrat i Vladimir Putin, som också vill leka på samma gård. Politiker, religiösa ledare eller enskilda människor verkar ha svårigheter att lösa motsättningar i det egna landet eller inom den egna kulturen. Politiska och Kulturella olikheter och etniska grupper förefaller vara mer intresserade av att bevara den egna subjektiva tolkningen av världen och kulturer, upphöja den till “sanning” med automatiskt tolkningsföreträde inför det lokala samhället och mänskligheten. Det verkar mer vara fokuserat på försvar än att dela med sig, försöka förstå, möta och acceptera etablerade kulturer, som ju är en del i vår civilisations utveckling.

I Sverige har vi Statsminister Lövén som turnerade hösten 2015 i EU, FN och vid något pop-jippo i New York, där han berättade om hur frikostiga vi är i Sverige och mer än gärna tar emot utsatta människor och flyktingar. Precis samma utfästelser som från valrörelsen. Vad han däremot inte upplyste om var att han förväntade sig att svenska folket skulle ställa upp i obegränsad omfattning. Tills det även för Statsminister Löven gick upp ett ljus, det finns en gräns även för vad Sverige orkar med. Sedan blev det tvärstopp och upptäckten har föranlett nya gränsregler utan särskilt mycket kritik. Nu verkar det som Socialdemokraterna befinner sig på samma spelplan som SD och i några få andetag har det blivit rumsrent och tystnaden breder ut sig.

Läs mer 

Kenth Bender

Konstnär