Kulturrådet

Halland prioriterar samverkan i sin kulturplan

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2014 08:38 CET

”Konst i Halland”, ”Det litterära landskapet”, ”Rum för dans” och utvecklingsprojektet ”Kulturresidens”. Det är fyra områden som Region Halland satsar på i kulturplanen för 2014. Som en röd tråd genom alla satsningar löper en stark betoning på samverkan. Sammanlagt fördelar Kulturrådet cirka 1,2 miljarder kronor till regional kultur.

Inom scenkonst- och musikområdena prioriterar Region Halland samverkan med andra regioner för att öka antalet arrangörer och spelplatser. Dessutom prioriteras tvärkulturella projekt för samverkan mellan olika konstformer. När det gäller utvecklingen av bild- och formområdet lyfter Region Halland samverkan för att möjliggöra residensprogram i alla halländska kommuner.

En annan prioriterad fråga är att utveckla samarbetet mellan Hallands kulturhistoriska museum och Kulturmiljö Halland. Vidare prioriteras Handslag Halland, ett projekt för att skapa samverkan i den ideella kultursektorn. – Under de tre år som kultursamverkansmodellen varit igång har intresset för kulturfrågor i regionerna stadigt ökat, säger Erik Åström, koordinator för regionala frågor på Kulturrådet.

På filmsidan prioriterar Region Halland på möjligheten för barn och unga att skapa och uppleva film samt stöd till växthusprojekt riktat till unga filmare. Inom biblioteksområdet prioriterar regionen bland annat utvecklingen av biblioteken som kulturhus för alla konstarter och som demokratisk arena.

– Regionernas kulturplaner visar en hög ambitionsnivå och god kvalitet överlag, säger Kerstin Brunnberg, ordförande Kulturrådet. Det finns en stark vilja att åstadkomma något och ett tydligt fokus på innehållet i kulturverksamheten.

Ytterligare information:
Erik Åström, koordinator för regionala frågor
Telefon: 08-519 264 40
E-post: erik.astrom@kulturradet.se

Jochum Landin, handläggare
Telefon: 08-519 264 39
E-post: jochum.landin@kulturradet.se

Jelena Jesic, handläggare
Telefon: 08-519 264 57
E-post: jelena.jesic@kulturradet.se