Kulturrådet

​Hallands län får 6,3 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2017 13:50 CEST

Fem kommuner och tre friskolor i Hallands län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 6,3 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 32 000 elever beräknas få del av insatserna.

Det finns ett stort intresse att få genomföra olika former av verksamhet inom Skapande skola. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att fler barn som står långt ifrån kultur får möta det professionella kulturlivet genom Skapande skola-insatser.

Falkenbergs kommun är ett exempel på en kommun som försöker stimulera särskilt högstadiet att ta del av kulturinsatser i skolan. I början av läsåret planerar man aktiviteter tillsammans med kulturutvecklarna på Region Halland utifrån de behov som elever, pedagoger och rektorerpresenterar.

– Liksom tidigare år är integration och värdegrund genomgående teman i de aktiviteter som planeras i hela landet. Många skolor har reflekterat över identitet, språk och inkludering, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Så har till exempel den lilla friskolan Öringe Skola i Laholm tänkt. Där vill man ge sina elever möjligheter att uppleva och utforska konst och kultur för att med hjälp att estetiska lärprocesser nå läroplansmålen.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Hela bidragslistan finns här.

Kontakt Kulturrådet
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola
Telefon: 08 519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Lokala kontakter
Falkenberg
Anders Carlsson, rektor
Telefon: 0346 586 66
anders.carlsson@falkenberg.se

Jessica Andersson Sjögerén, barnkultursamordnare, Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 0346 88 60 00
jessica.andersson-sjogeren@falkenberg.se

Öringe Skola, Laholm
Märtha Gribson, rektor
Telefon: 0430 702 02
rektorn@oringe.nu