Sportfiskarna

Hallmanpriset 2004 till Olof Johansson

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 11:45 CEST

Olof Johansson i Lerum har under flera decennier varit en av de främsta opinionsbildarna för sportfiske och marin fiskevård. Under många år har han haft ett stort inflytande på det svenska sportfiskets utveckling, både som skribent och redaktör för flera sportfisketidningar. Hans första artiklar publicerades redan under 1950-talet.

Under lång tid har han varit chefredaktör på tidningen Fiskejournalen och under flera år också chefredaktör för förbundstidningen Sportfiske. I dessa roller har opinionsbildning varit viktig och Olof har ökat kunskapen om fisk och fiske och starkt bidragit till att öka intresset för sportfiske. Han har i sin roll som redaktör också lyft fram fiskevårdens betydelse och därmed vidgat perspektiven för den svenska sportfiskerörelsen.

Olof har, såväl genom ideellt arbete som genom sitt yrke, varit starkt engagerad i laxfiskets utveckling och vården av laxbestånden.

Men Olofs största gärning som skribent har varit engagemanget för de marina fiskbestånden och den marina miljön.

Olof var sannolikt den första skribent som slog larm om att sällsynta marina fiskbestånd höll på att försvinna från den svenska faunan. Genom sitt eget fiske och genom sitt stora kontaktnät drog han redan på 1960-talet slutsatsen att känsliga fiskarter som slätrocka, håbrand, pigghaj, tonfisk och brugd riskerade att försvinna från den svenska faunan om inte dessa arter skyddades från det ökande trålfisket. Olof insåg också tidigt att ”vanliga” arter som torsk, bleka och kolja skulle utfiskas och försvinna från kusterna om inte yrkesfisket anpassades till fiskbestånden..

Olof har skrivit några böcker och en lång rad artiklar om sportfiske i havet och utfiskningen av fiskbestånden. Olof var också en drivande kraft inom Sportfiskarna Väst i det arbete som resulterade i boken Värna Västerhavet, medan tid är…år 1994.

Olof har som ingen före honom satt sportfiskets negativa fångstutveckling i relation till vetenskapliga rapporter över de marina fiskbeståndens svanesång. På så sätt har han tydliggjort orsakssambanden mellan den enskilde sportfiskarens fångster och den nationella och internationella fiskeripolitiken.

Några exempel på artiklar skrivna av Olof:

- De fredlösa rovdjuren, Fiskejournalen nr 4/1985
- Hotade hajar, Sportfiske nr 6/1991
- Värna Västerhavet, Sportfiske nr 5/1994
- En pigg haj, med statistik över nedfiskningen, Fiskejournalen nr 9/1995
- Mesigt förslag till skydd för biologisk mångfald, Sportfiske nr 3/1996
- Slätrockan ännu ett offer för rovfisket, Fiskejournalen nr 4/1999
- Uttömt hav, Fiskejournalen nr 12/2000

Olof Johansson blir det sjuttonde namnet på den honnörstavla som finns i
Sportfiskeforum i Älvkarleby. Pristagaren får också en skulptur och 25 000 kr.

Hallmanpriset finansieras av medel från Vattenfall och Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund.

Juryn består av Bo Bengtsson, Fiskeriverket, Stefan Nyström, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Lennart Nyman, Världsnaturfonden WWF, Kjell Winström, Vattenfall, och Helge Jonsson, familjen Hallmans representant.

Tidigare pristagare

1988 Nils Ehnbom
1989 Brodde Almer
1990 Kristian T Pedersen
1991 Lars Nyström
1992 Jan Marklund
1993 Bernt Jonsson
1994 Lars-Göran Pärlklint
1995 Johan Walther
1996 Erik Erlandsson
1997 Kjell Qvarnström
1998 Sten-Björn Sköld
1999 Sverker Lovén
2000 Göran Svensson
2001 Bengt Öste
2002 Gunnar Jonsson
2003 Ingemar Alenäs


För vidare information kontakta:
Kjell Winström, fiskeribiolog, Vattenfall, telefon 08-7396608, 070-5396608.
Stefan Nyström, generalsekreterare, Sportfiskarna, telefon 08-7044485, 070-8448875.

Kontaktperson:
Redaktionen
E-post: svensktfiske@telia.com