Banverket

Hallsberg rangerbangård öppen för godstrafik igen

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 15:23 CET

I natt öppnade Hallsberg rangerbangård återigen efter att ha varit stängd sedan i onsdags på grund av snöovädret. Bangården ska under helgen kunna utnyttja minst halva den normala kapaciteten för rangering och leverans av gods.

Hallsberg rangerbangård är ett av de viktigaste naven i järnvägen för det svenska näringslivets godstrafik. Flera tåg i timmen kommer vanligen till bangården för att där växlas om till nya tåg för vidare transport till övriga landet och Europa.

- Tack vare våra snöröjningsinsatser kan vi öppna bangården igen. Nu fokuserar vi på att så snabbt som möjligt kunna ge våra kunder tillgång till hela bangården, säger Tommy Jonsson, ställföreträdande chef för Leveransdivisionen på Banverket.

Sedan det började snöa i veckan har personal hela tiden varit ute och röjt undan snö och is från bangården. Bangården i Hallsberg är mer tekniskt avancerad än andra bangårdar vilket gör den svårare att snöröja. Dessutom är den landets största, bara en centimeter snö på bangården i Hallsberg motsvarar en volym av tusen lastbilslass med snö. Två så kallade snötåg har kallats in för att forsla bort snö. Snötågen går på en räls med öppna vagnar. Från spåren intill sprutas snön, med hjälp av snöslungor, upp i vagnarna som sedan lastar av snön på annan plats.

- Det svenska näringslivet är i många fall beroende av goda järnvägstransporter. Stängningen av bangården har inneburit stora påfrestningar för näringslivet, vilket vi beklagar. Att bangården nu öppnas med halv kapacitet är ett steg i rätt riktning, säger Tommy Jonsson.

Fakta rangering
Att rangera järnvägsvagnar är samma sak som att flytta dem mellan olika spår eller att flytta dem korta sträckor på samma spår. Rangering innebär också att sammansätta enstaka vagnar till hela tåg.
På Hallsberg rangerbangård finns det cirka 40 spår som är ungefär 500 meter långa vardera.
Tommy Jonsson, ställföreträdande chef för Leveransdivisionen på Banverket: 0707-24 56 12