Hjälpmedelsinstitutet

Halmstad arrangerar arkitekttävling inför nytt särskilt boende för äldre

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2011 09:44 CEST

Äldre, anhöriga och personal får stora möjligheter att påverka det nya särskilda boendet som ska byggas i Oskarström. Halmstads kommun får projektstöd av regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar för genomförandet av arkitekttävlingen. Tävlingen avgörs i början av 2012 och boendet börjar byggas året därpå.

Det särskilda boendet ska rymma 60 nya lägenheter. Där ska de boende erbjudas en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. De ska också erbjudas en god omsorg efter personliga önskemål och behov. 

-   Det är bra att Halmstad satsar på brukarmedverkan , säger Jan Grönlund, direktör vid Hjälpmedelsinstitutet. Att äldre får möjlighet att framföra sina egna behov och önskningar angående sitt boende är av stor vikt.

Målet med arkitekttävlingen är att öka chanserna att finna nytänkande och kreativitet, få ett mervärde samt att man finner effektiva lösningar som ger kostnadsbesparingar. Man kommer att lägga stor vikt vid att skapa ett hem åt de boende med naturliga och enkla samband mellan inne – och utemiljöer.

Äldreboom
Vi står inför en kommande äldreboom. Sedan 1980-talet har andelen personer över 65 år legat stadigt på cirka1,5 miljoner, men beräknas inom sju år att överskrida två miljoner. I Halmstads kommun är 19,3 %  över 65 år. En åldrande befolkning och brister i det befintliga bostadsbeståndet gör att kommunerna på ett effektivt sätt måste planera för att möta kommande behov.

Bo bra på äldre dar
Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar drivs av Hjälpmedelsinstitutet sedan hösten 2010. Syftet är att stimulera kommuner till nytänkande kring bostäder och boendemiljöer för äldre. Regeringsuppdraget pågår till den 1 dec 2012 med en budget på 50 miljoner kronor. Läs mer på www.bobrapåäldredar.se

För mer information om projektet i Halmstad kontakta:
Christer Knutsson, fastighetsstrateg
Telefon: 035-13 72 85
Epost: Christer.knutsson@halmstad

För mer information om Bo bra på äldre dar kontakta:
Tomas Lagerwall, programsamordnare
Telefon: 08 – 620 18 05
Epost: Tomas.lagerwall@hi.se  

Annica Lindgren, informationssamordnare
Telefon: 08- 620 18 06
Epost: Annica.lindgren@hi.se

Hjälpmedelsinstitutet (HI) är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och Landsting.