Länsförsäkringar

Halvårsinformation om solvens, konsolidering och avkastning

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2003 10:08 CEST

Viktiga händelser:

· I den traditionella livförsäkringsverksamheten uppgick
totalavkastningen första halvåret till 2,8 (-5,7) procent. Under andra kvartalet isolerat uppgick totalavkastningen till 4,0 (-5,2) procent.
· Återbäringsräntan höjdes till 3,0 procent före skatt och
avgifter för inbetalningar gjorda efter den 7 april. För inbetalningar gjorda före 7 april var återbäringsräntan oförändrat 0,5 procent.
· Solvensen uppgick till cirka 119 (128) procent den 30 juni.
· Konsolideringen var den 30 juni cirka 88 (90) procent.
· I fondförsäkringsverksamheten gav 21 av totalt 25 fonder
positiv avkastning. Fem av 21 fonder överträffade sina jämförelseindex.

- Efter flera års osäkerhet och turbulens på de finansiella marknaderna finns det tecken på stabilisering, konjunkturförstärkning samt förbättrade företagsresultat. Detta avspeglas i bland annat positivare tongångar på många börser. För Länsförsäkringar betyder denna utveckling att såväl solvens som konsolidering har stärkts. I takt med positivare tongångar har Länsförsäkringar under sommaren ökat den totala aktieandelen till 36 procent genom investeringar i noterade och onoterade aktier samt i aktiederivat, säger Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv.

Hela rapporten finns på www.lansforsakringar.se

Not: Halvårsrapport för livförsäkringsverksamhetens ekonomiska resultat offentliggörs onsdagen den 27 augusti.

För ytterligare information kontakta:
Hans Benndorf 08-588 408 14
VD Länsförsäkringar Liv 073-964 08 14
hans.benndorf@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen 08-588 415 01
Informationsdirektör Länsförsäkringar 070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se