Hexagon AB

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2003 14:36 CEST

Första halvåret 2003

· Resultatet före skatt, exklusive realisationsvinster och
jämförelsestörande poster, ökade med 7 % till 157 MSEK (147). Förändringen i valutakurser har påverkat resultatet med -24 MSEK eller 15 %.

· Omsättningen ökade under perioden med 6 % till 3 672 MSEK. I fasta växelkurser ökade omsättningen med 10 %.

Andra kvartalet 2003

· Resultatet före skatt, exklusive realisationsvinster och
jämförelsestörande poster, uppgick till 87 MSEK (90). Förändringen i valutakurser har påverkat resultatet med -13 MSEK.

· Affärsområdena Polymers och Metrology fortsatte att utvecklas positivt i ett tufft affärsklimat.

· Omsättningen ökade under kvartalet med 2 % till 1 825 MSEK. I fasta växelkurser ökade omsättningen med 6 %.

För ytterligare information kontakta:
Ola Rollén, VD, Hexagon AB, telefon 08-601 26 20
Håkan Halén, CFO, Hexagon AB, telefon 08-601 26 20

Presentation av bokslutet kommer att ske tisdagen den 12 augusti kl. 08.30 på Operaterassen i Stockholm, och via www.financialhearings.com

Prenumerationsmöjlighet för Hexagons finansiella information finns att tillgå per e-mail på www.hexagon.se

Hexagon AB (publ), orgnr. 556190-4771
Box 1112
131 26 Nacka Strand
Tel 08 - 601 26 20 Fax 08 - 601 26 21
postmaster@hexagon.se www.hexagon.se