OptiMail AB

Halvårsrapport - 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2003 09:38 CEST- Omsättningen för första halvåret 2003 blev 145,9 MSEK (114,3)

- OptiMails resultat efter skatt för första halvåret 2003 blev 4,5 MSEK (5,2*)

- Resultat per aktie för första halvåret blev 0,33 kr (0,38*)

- OptiMail ökade omsättningen med 28% jämfört med samma period förra året

- OptiMails rörelseresultat har förbättrats med 32% jämfört med föregående år.

- Bolaget har under andra kvartalet förvärvat 303 500 egna aktier

* Resultatet för första halvåret 2002 är exklusive reavinst från försäljning av CityMail Sweden AB.

Stockholm den 11 juli 2003
Styrelsen i OptiMail AB

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Olsson, VD
070-590 62 58
fredrik.olsson@optimail.se

För hela rapporten, se bifogad fil