NCC AB

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 11:32 CEST

• Nettoomsättningen ökade till 26 925 (23 465) MSEK

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 186 (629) MSEK

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 961 (446) MSEK

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 8,87 (4,13) SEK

Vid frågor angående delårsrapporten kontakta
Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson, tel. +46 (0)8-585 517 17, +46 (0)70-674 07 20.
Informationsdirektör Annica Gerentz, tel. +46 (0)8-585 522 04, +46 (0)70-398 42 09.

Ett informationsmöte med integrerad webb- och telefonkonferens hålls torsdagen den 23 augusti kl 15.30 på Vallgatan 5 i Solna, bredvid NCC:s huvudkontor. Presentationen hålls på svenska. För att delta i telefonkonferensen, ring +46 (0)8 505 598 53, 5 minuter före konferensens start. Ange ”NCC”. Presentationsmaterial till telefonkonferensen går att hämta på NCC:s webbplats www.ncc.info omkring kl 15.00 den 23 augusti.


Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2006 en omsättning på 56 Mdr SEK och 22 000 anställda.