AMF

Halvårsrapport 2003

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2003 09:33 CEST

AMF Pensions totalavkastning 5,8 procent

Totalavkastningen på AMF Pensions placeringstillgångar uppgick till 5,8 (-6,8) procent för årets första sex månader – bättre än snittet för branschen som är 4 procent enligt Finansinspektionen. AMF Pensions resultat för perioden jan-juni 2003 ökade till 2,8 (-15,4) miljarder kronor. Marknadsvärdet på bolagets totala placeringstillgångar har per 2002-12-31 ökat från 176,9 till 190,0 miljarder kronor.

- Mot bakgrund av hur börsklimatet varit de senaste åren är resultatet mycket tillfredställande. AMF Pension har haft en starkare kapitalavkastning än genomsnittet, vilket är betryggande för våra kunder. Glädjande för kunderna är också att den kollektiva konsolideringsnivån nått tillbaka till 100 vid halvårsskiftet, samt att vi har livbolagsbranschens lägsta driftskostnader, säger Christer Elmehagen, VD AMF Pension.

Kapitalförvaltningen inom AMF Pension visar positiva siffror för perioden jan-jun 2003 efter de senaste månadernas börsuppgång. Enligt resultaträkningen var den totala kapitalavkastningen 10,3 (-13,7) miljarder kronor. Avkastningen på aktieportföljen blev 7,9 (-17,3) procent. På svenska aktier var totalavkastningen 10,5 (- 17,7) procent och på utländska aktier 4,7 (-16,8) procent. Totalavkastningen för räntebärande placeringar uppgick till 5,0 (2,9) procent.

- Vid halvårsskiftet hade premieinkomsten ökat med drygt 11 procent jämfört med motsvarande period förra året. Dessutom har den utökade bearbetningen av företagssegmentet tidigt gett konkreta resultat under första halvåret, säger Christer Elmehagen.

AMF Pensions driftskostnader (inklusive skaderegleringskostnader) i relation till de totala tillgångarnas genomsnittliga marknadsvärde uppgår till 0,20 (0,17) procent. Den traditionella försäkringen svarade för 0,19 (0,16) procent.

Den kollektiva konsolideringsgraden uppgick vid halvårsskiftet till 100 (99). Sedan årsskiftet har det kollektiva konsolideringskapitalet ökat med 9,1 miljarder kronor och uppgick till 0,1 (-1,4) miljarder kronor.

Vid halvårsskiftet var den kollektiva konsolideringsgraden för sparförsäkringar 100,1 % och för förmånsbestämda pensioner 120,8 %. Återbäringsräntan har under januari – mars 2003 varit 1,0 procent, brutto före skatt och avgifter. Fr o m 1 april, 2003 sänktes återbäringsräntan till 0,5 procent, brutto.

Hela rapporten finns på att hämta på www.amfpension.se/foretag

Vid ytterligare frågor kontakta Christer Elmehagen, VD AMF Pension, tel 0707-307 000, eller Tor Marthin, vice VD AMF Pension, 070-601 93 54.