SSAB

Halvårsrapport 2004

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2004 11:44 CEST

Försäljningen under första halvåret ökade med 16% och uppgick till 12 053 (10 378) Mkr. Resultatet efter skatt förbättrades till 1 170 (543) Mkr motsvarande en vinst per aktie på 11,60 (5,40) kronor.
Resultatet efter finansnetto för andra kvartalet förbättrades med 596 Mkr till 962 (366) Mkr. Under första halvåret har därmed resultatet efter finansnetto förbättrats med 905 Mkr till 1 685 (780) Mkr.
Leveranserna av extra och ultra höghållfast tunnplåt samt kylda stål ökade under andra kvartalet med 35% jämfört med i fjol och har hittills under året ökat med 32%. Specialprodukterna höghållfast tunnplåt och kylda stål svarade under första halvåret för 50% av leveransvolymen i stålrörelsen.
Kassaflödet för det första halvåret uppgick före utdelning till 900 (37) Mkr.
Stockholm den 19 juli 2004
Anders Ullberg