Novus Group

Halvårsrapport 2009/2010

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 10:01 CET

(Aktietorget: NOVU)

Halvåret juli -- december 2009/2010
* Nettoomsättningen uppgick till kSEK 11 035 (5 583).
* Rörelseresultatet uppgick till kSEK 348 (-1 708).
* Resultat efter skatt uppgick till kSEK 184 (-1 780).
* Resultat per aktie uppgick till SEK 0,02 (-0,17).

VD KOMMENTAR
Novus redovisar planenligt ett bra resultat för perioden oktober till december. Det gör att vi sammantaget för hela perioden juli till december når en nettoomsättning om 11 035 tkr och ett positivt rörelseresultat om 348 tkr. I jämförelse med motsvarande period föregående år uppvisar vi därmed en omsättningsökning om hela 100 procent och en mycket markant resultatförbättring. Bolaget har också stärkt det egna kapitalet och uppnått en betydligt starkare likvid ställning.

Novus fortsätter sin expansion på den svenska marknaden. Vi är inne i ett valår vilket ger extra draghjälp för vårt kompetensområde Opinion. Vi har under hösten bland annat fördjupat vårt samarbete med TV4 där Politikerbloggen och TV4 i samverkan med Novus ordnar en serie utfrågningar av riksdagspartiers partiledare inför publik och tv-kameror.

Samtidigt växer våra kompetensområden Marknad och Lojalitet. Vi ser en successivt ökad efterfrågan inom dessa
områden.

Nyrekryteringar av seniora konsulter och projektledare har skett under perioden.

Vi räknar med ett framgångsrikt verksamhetsår 2009/10 där vi förväntar oss ett starkare andra än första halvår.

Lars Björkman
VD Novus Group International AB (publ)