Ratos AB

Halvårsrapport

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2003 11:06 CEST

Den 27 augusti publicerar Ratos sin halvårsrapport.

* Rapporten beräknas offentliggöras före börsens öppning.
* Så snart rapporten offentliggjorts läggs en intervju med VD Arne Karlsson ut på Ratos hemsida www.ratos.se
* Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Den som önskar delta ringer: +44 (0)20 7162 0197 strax före klockan 10.00. OH-bilder till konferensen finns tillgängliga på www.ratos.se från det att rapporten offentliggjorts.
* Enskilda Securities arrangerar en lunch med Arne Karlsson för sina kunder med anledning av rapporten.

För frågor vänligen kontakta
Anna-Karin Celsing, Informationschef, 08-700 17 49
Clara Bolinder Lundberg, IR-ansvarig, 08-700 17 63

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari - juni 2003 27 augusti 2003
Delårsrapport januari - september 2003 12 november 2003
Bokslutskommuniké 2003 23 februari 2004
Bolagsstämma 2004 1 april 2004
Delårsrapport januari-mars 2004 12 maj 2004
Delårsrapport januari - juni 2004 25 augusti 2004
Delårsrapport januari - september 2004 12 november 2004

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade substansvärdet uppgår till drygt 8 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Arcorus, Atle Industri, Camfil, Dahl, DataVis, DIAB, Dynal Biotech, Gadelius, Haendig, Haglöfs, Hilding Anders, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Lindab, Martinsson, Overseas Telecom, Q-Labs och Superfos.

Ratos AB (publ),
Drottninggatan 2 Box 1661
SE-111 96 Stockholm
Sweden
Org nr/Corp. Id. no. 556008-3585,
Telephone +46 8-700 17 00
Telefax +46 8-10 25 59
www.ratos.se