Concordia Maritime AB

HALVÅRSRAPPORT FÖR CONCORDIA MARITIME AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 17:38 CEST

Produkttankmarknaden har varit stark under hela första halvåret och segmentet har genererat ett kassaflöde över förväntningarna. Ett nytt avtal har tecknats med oljebolaget TOTAL om ytterligare nio års tidsbefraktning. Stortankfartyget Stena Vision är åter i trafik.

Nettoomsättning MSEK 224,7 (153,3)

Resultat efter skatt MSEK 22,5 (18,7)

Resultat efter skatt per aktie SEK 0,47 (0,39)

Starkt kassaflöde och resultat för produkttank

Halvårsresultatet belastas av kostnader av engångskaraktär i stortank; MSEK 9,8 för slutlig överenskommelse i tvist samt MSEK 17,9 i reparationskostnader för VLCC:n Stena Vision

Ny prognos för 2007; Resultat före skatt MSEK 65 (mot tidigare MSEK 80) motsvarande SEK 1,36 per aktie (mot tidigare 1,68)

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens
15 augusti 2007 kl 10:00 CEST

Delårsrapport Q2 – 2007 presenteras och tillfälle ges till frågor

Närvarande:
Hans Norén, VD
Göran Hermansson, Ekonomichef

Telefon: +44 20 7162 0025 alt
+46 8 5052 0110
Konferenstitel: Concordia Maritime


För den fullständiga rapporten se www.concordia-maritime.se

Hans Norén
VD, Concordia Maritime AB (publ)
Telefon 031 855101
Mobil 0704 855101

Göran Hermansson
Ekonomichef, Concordia Maritime AB (publ)
Telefon 031 855046
Mobil 0704 855046