Intellecta AB

Halvårsrapport Intellecta AB, 1 september 2005–28 februari 2006

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 09:40 CEST

– Rörelsens intäkter ökade till 207,5 (198,5) MSEK
– Rörelseresultatet ökade till 6,7 (-14,8) MSEK
– Resultatet efter finansnetto ökade till 6,0 (-15,8) MSEK
– Resultat efter skatt 4,7 (-16,8) MSEK
– Resultat per aktie 0,85 (-4,25) SEK
- Försäljning av Bröderna Ljungberg i mars ger en reavinst om ca 24 MSEK och en likviditetsförstärkning om ca 29 MSEK


För ytterligare information kontakta:
Per Granath, VD och koncernchef, 08-506 286 86, 070-637 40 18, per.granath@intellecta.se
Johan Andersson, IR-ansvarig, 08-506 286 74, 070-105 48 77, johan.andersson@intellecta.se


Intellectas affärsidé är att stärka kundens varumärke, relationer och affärer genom integrerad publicering och effektiv kommunikation. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden: Communication (byråtjänster), InfoLog (informationslogistik) och Operations (funktionsåtaganden). Vi är cirka 360 medarbetare på nio orter i Sverige och Danmark. Läs mer på www.intellecta.se