Benchmark Oil & Gas AB

Halvårsrapport Jan - Juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 08:58 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 23 augusti 2007
(NGM: BMOG)

HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2007

Halvåret 2007
*Nettoomsättningen uppgick till kSEK 7 588 (3 209).
*Rörelseresultatet uppgick till kSEK -20 208 (- 7 513)
*Resultat efter skatt uppgick till kSEK -20 199 (- 9 029).
*Resultat per aktie uppgick till SEK – 0,06 (- 0,06).
*Produktionsmängden var cirka 18 651 fat oljeekvivalent under perioden, med ett snitt på 104 (46) fat oljeekvivalenter per dag.

Kvartal april – juni 2007
*Nettoomsättningen uppgick till kSEK 5 068 (2 006).
*Rörelseresultatet uppgick till kSEK -10 248 (-5 101)
*Resultat efter skatt uppgick till kSEK -10 252
(- 5 600).
*Resultat per aktie uppgick till SEK – 0,03 (- 0,04).]
*Produktionsmängden var cirka 11 829 fat oljeekvivalent under perioden, med ett snitt på 130 (57) fat oljeekvivalenter per dag.
*Bristen på kvalitetsborrigar har medfört att borrningar planerade i juni har senare lagts till slutet av augusti och september. Bristen på tillgången av kvalitetsborrigar är ett primärt problem inom hela den amerikanska oljeindustrin.
*Produktionen låg under mitten av perioden över 250/BOE/dag netto till bolaget. Tyvärr sjönk produktion sedan främst beroende på produktionstekniska problem med källorna Frank Granger B-1, Sun Fee No. B-2 och
Cora Granger No. B-1.
*I Alaskas Cook Inlet har bolaget köpt och omarbetar högkvalitativa seismiska data från flera källor. Dessa data används för att definiera borrningsprospekt på de leasingavtal som köptes av bolaget 2006.
*Bolaget har inlett ett samarbete med Energy & Geoscience Institite (EGI), ett forskningsprojekt som är knutet till University of Utah till en kostnad av 45 000 USD. EGI kommer att utvärdera data från det välkända bolaget IHS Energy över Alaska, Egypten, delar av USA och andra intressanta områden. Resultaten kommer att underlätta bolagets utvärderingar av befintliga och framtida projekt.
*Bolagets översyn av kostnadsstrukturen har inletts, vilket beräknas ge effekt under tredje kvartalet 2007.

Efter rapportperiodens utgång
*Delstaten Alaska informerade bolaget i slutet av juli om att bolagets leasingavtal som köptes 2006 kommer att slutföras. (se ”Alaska” längre ned).
*Den 17 juli 2007 sålde Benchmark sitt intresse på 3,75 procent i källan Chicolete Creek för
62 000 USD brutto.
*Borrstart är planerad för källan Gulf Fee B-1 till den 23 augusti. Källan kommer att borras till ett djup av 6 600 fot och beräknas att producera 70 fat/dag brutto. Kostnaden för borrning och färdigställande av källan beräknas till brutto cirka 950 000 USD.

----------------------------------------------------------
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Kangert, Informationsansvarig, telefon 08-622 07 03, 0708-81 49 71

Om Benchmark Oil & Gas AB (publ):
Benchmark grundades 1996. Bolaget bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olja och
naturgas genom nytänkande och användande av modern teknik. Bolaget är för närvarande verksamt i
USA som erbjuder goda geologiska förutsättningar för prospektering, utbyggnad och produktion,
ekonomisk stabilitet, låg politisk risk samt en väl utbyggd infrastruktur av hög kvalitet. Idag fokuserar
bolaget på undersökning och produktion vid Orange, Lavaca och Liberty Counties i Texas samt i
Alaska. Aktien är sedan den 12 juni 2006 noterad på NGM Equity och Benchmark har idag cirka 4 000 aktieägare.