Tricorona AB

Halvårsrapport Januari - Juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2003 10:30 CEST

Koncernens omsättning uppgick till 0,8 mkr (0,8 mkr).
Koncernens resultat efter finansnetto och skatt uppgick till - 5,9 mkr (- 19,8 mkr). Resultat per aktie uppgick till - 0,33 kr (- 1,96 kr). Förvärv av tre nya bolag skapar nytt affärsområde inom handel med råvaror. Samarbets- och optionsavtal tecknat med Timcal Graphite and Carbon Ltd. Tricorona Mineral genomförde i augusti en emission av konvertibla förlagslån. Resultatet publiceras inom kort. Björn Grufman utnämnd till ny VD för koncernen.

Kommande rapporteringstillfällen:
Delårsrapport januari-september: 28 oktober 2003.
Bokslutskommuniké: Februari 2004.

Uppsala den 29 augusti 2003.
Styrelsen i Tricorona Mineral AB

För ytterligare information kontakta
verkställande direktör Paul Hammergren, telefon 018-15 64 24
tillträdande verkställande direktör Björn Grufman, telefon 08-545 426 30
styrelsens ordförande Lars Ransgart, telefon 08-463 33 61.