Peab AB

Halvårsrapport januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 08:57 CEST

· Nettoomsättningen uppgick till 9 096 Mkr (9 236)

· Periodens resultat uppgick till 50 Mkr (161)

· Resultat per aktie uppgick till 0,60 kr (1,90)

· Fortsatt hög orderstock uppgående till 13 412 (13 137)

· Förvärv av det finska byggföretaget Seicon
·
- Peab har en fortsatt bra orderingång men med en tendens till vikande volymer. Även i en svagare marknad skall vi genom att ständigt se över våra kostnader kunna vara lönsamma med bibehållen kvalitet och god kontroll. Genom förvärvet av Seicon lägger vi nu grunden för en lönsam verksamhet i Finland, säger Peabs VD Mats Paulsson i en kommentar.

För ytterligare information kontakta:
Mats Paulsson, VD Peab 0431 - 89 135
Mats Leifland, vice VD Peab 0733-37 10 06
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733-37 10 10

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se

Bifogat översändes Peabs delårsrapport januari-juni 2003.